Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Kronikářství

Tato stránka by měla být navázána na text na stránce Paměť, ale neměla by se zobrazovat v menu.

V mapě webu by se měla zobrazovat pod Pamětí.