Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Řádně vyplnit údaje v RISPu

RISP pomáhá propagaci

Ano, je to tak a nedá to skoro žádnou práci. Stačí v RISPu udržovat všechny údaje o pionýrských oddílech, klubech a skupinách vyplněné a aktuální. Zobrazují se totiž mezi kontakty na webu Pionýra. Kde nic není, nic se nezobrazí.

Všechny tyto údaje můžete upravovat v RISPu v záložkách Jednotka a Detail jednotky. Jak na to se dozvíš např. v manuálu k RISPu nebo v návodných videích na úvodní stránce.

A o jaké údaje se jedná?

Pionýrská skupina:

 • název
 • adresa
 • telefon

 

 

 • vedoucí PS
 • web

člověk

Pionýrský oddíl a klub:

 • Název
 • Adresa
 • Název PS
 • Vedoucí oddílu/klubu
 • Místo konání schůzek
 • Termín konání schůzek

 

 

 • Cyklus schůzek – výběr z nabídky s možností upřesnění
 • Primární zaměření – výběr z nabídky
 • Upřesnění – tady můžeš rozvést, čím se oddíl zabývá (např. u sportovních oddílů převažující a doplňkové činnosti)

TIP:

V RISPu je možné vyplnit několik druhů adres: tzv. adresu, kde nás najdete (pokud je vyplněná, zobrazí se na webu v kontaktech), adresu sídla (ta je povinná, a pokud není vyplněná adresa, kde nás najdete, zobrazí se v kontaktech tato), doručovací adresu (na webu se nezobrazuje).

Proto si zkontrolujte, jestli máte vyplněné adresy tak, aby vás lidé vždy našli a nehledali vás např. u vedoucího PS doma, jehož adresa je uvedena jako sídlo.