Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Daňové zpracování na PS

Materiály

Všechny materiály vycházející z kurzu daňového zpracování jsou k dispozici na Google Disku zde.

Mezi materiály najdete všechny prezentace, tabulku daňového členění a tabulku s vysvětlivkami k daňovému přiznání, které je rovněž s poznámkami umístěno ve složce. Soubory je možné jednotlivě stáhnout.

Záznam celého kurzu je možné zhlédnout na YouTube zde.