Plán kurzů 2020 – PVC 13

Níže naleznete seznam vypsaných kurzů pro daný rok. Všechny kurzy a semináře se uskuteční, pokud se na ně přihlásí min. 7 osob. U kurzu ZZA je podmínkou jeho uskutečnění účast min. 10 osob. Dle usnesení KR PMKO ze dne 12. 12. 2019 je tento plán kurzů schválený.

 

Základní kurzy

s platností v Pionýru

Kvalifikace Instruktora (KI)

Termín:
1. část – 7. 5. – 10. 5. 2020 (čtvrtek – neděle)
zkoušky – 12. 5. 2020 (náhradní termín 19. 5. 2020)

Místo konání: výjezd, základna DDM Vítkov – Klokočov

Více informací na pionýrské přihlašovně: PVC 13 – Kvalifikace instruktor

 

Kvalifikace Oddílového vedoucího (KOV)

Termín:
1. část – 7. 5. – 10. 5. 2020 (čtvrtek – neděle)
zkoušky – 12. 5. 2020 (náhradní termín 19. 5. 2020)

Místo konání: výjezd, základna DDM Vítkov – Klokočov

Více informací na pionýrské přihlašovně: v přípravě

 

Odborná příprava

s celostátní platností, pro nečleny Pionýra, z.s. cena dohodou

Kvalifikace pro Hlavní vedoucí dětských táborů (HVDT)

Termín:
1. část – 7. 5. – 10. 5. 2020 (čtvrtek – neděle)
zkoušky – 12. 5. 2020 (náhradní termín 19. 5. 2020)

Místo konání: výjezd, základna DDM Vítkov – Klokočov

Více informací na pionýrské přihlašovně: v přípravě

 

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí (ZZA)

Termín:
1. část – 3. 4. – 5. 4. 2020 (PÁ – bazén, teorie; SO, NE – teorie)
2. část – 25. 4. – 26. 4. 2020 (SO, NE – teorie)
zkoušky – 28. 4. 2020 (náhradní termín 30. 4. 2020)

Místo konání: sídlo PMKO, Bajkalská

Více informací na pionýrské přihlašovně: v přípravě

 

Doplňkové semináře a kurzy

pro členy Pionýra

Setkání instruktorů – akce pro 15+

Teambulding pro členy Pionýra zaměřen na spolupráci a stmelování PS, který bude obsahovat zejména zážitkové aktivity. Účast vašich členů na této akci na PS přinese zlepšení komunikace, zvýšení aktivity a nadšení u Vašich budoucích nebo současných instruktorů a OV.

Termín: říjen 2020

Místo konání: bude upřesněno

Více informací na pionýrské přihlašovně: v přípravě