Plán kurzů 2019 – PVC 13

Níže naleznete seznam vypsaných kurzů pro daný rok. Všechny kurzy a semináře se uskuteční, pokud se na ně přihlásí min. 7 osob. U kurzu ZZA je podmínkou jeho uskutečnění účast min. 10 osob. Dle usnesení KR PMKO ze dne 22. 11. 2018 je tento plán kurzů schválený.

 

Základní kurzy

s platností v Pionýru

Kvalifikace Instruktora (KI)

Termín:
1. část – 28. 4. 2019 (neděle)
2. část – 17. 5. – 19. 5. 2019 (pátek- neděle)
zkoušky – 21. 5. 2019 (náhradní termín 25. 5. 2019)

Místo konání:
1. část – sídlo PMKO; Ostrava, Bajkalská
2. část – výjezd, Základna DDM Třinec, Nýdek Hluchová; doprava vlastní

Cena:
členové Pionýra – 800,- Kč/osoba

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Cílová skupina: členové Pionýra, věk 15 – 18 let (instruktoři)

Termín pro přihlášení: do 31. 3. 2019

Podklady ke kurzu:

Podmínky účasti.pdfPřihláška 2019 – univerzální.pdf (po kliknutí se stáhne/otevře)

Zodpovědná osoba: Renata Chrástková

Bližší informace obdrží přihlášení účastníci před kurzem.

 

Kvalifikace Oddílového vedoucího (KOV)

Termín:
1. část – 28. 4. 2019 (neděle)
2. část – 17. 5. – 19. 5. 2019 (pátek- neděle)
zkoušky – 21. 5. 2019 (náhradní termín 25. 5. 2019)

Místo konání:
1. část – sídlo PMKO; Ostrava, Bajkalská
2. část – výjezd, Základna DDM Třinec, Nýdek Hluchová; doprava vlastní

Cena:
členové Pionýra – 1000,- Kč/osoba

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Cílová skupina: členové Pionýra, věk min 18 let (oddíloví vedoucí)

Termín pro přihlášení: do 31. 3. 2019

Podklady ke kurzu:

Podmínky účasti.pdfPřihláška 2019 – univerzální.pdf (po kliknutí se stáhne/otevře)

Zodpovědná osoba: Renata Chrástková

Bližší informace obdrží přihlášení účastníci před kurzem.

 

Kvalifikace pro výkon volených a jmenovaných funkcí

Termín: 23. – 24. 3. 2019 (sobota – neděle)

Místo konání: sídlo PMKO; Ostrava, Bajkalská

Cena: 400,- Kč/osoba

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Cílová skupina: delegáti a členi KRP, ČRP, vedení PS; vedoucí PS; vhodné také pro hospodáře a revizory

Termín pro přihlášení: do 31. 1. 2019

Podklady ke kurzu:

Přihláška 2019 – univerzální.pdf (po kliknutí se stáhne/otevře)

Zodpovědná osoba: Renata Chrástková

Další informace:

  • Ukončení kurzu testem 24. 3. 2019.
  • Kurz předpokládá část se samostudiem.

Bližší informace obdrží přihlášení účastníci před kurzem.

 

Odborná příprava

s celostátní platností, pro nečleny Pionýra, z.s. cena dohodou

Kvalifikace pro Hlavní vedoucí dětských táborů (HVDT)

Termín:
1. část – 28. 4. 2019 (neděle)
2. část – 17. 5. – 19. 5. 2019 (pátek- neděle)
zkoušky – 21. 5. 2019 (náhradní termín 25. 5. 2019)

Místo konání:
1. část – sídlo PMKO; Ostrava, Bajkalská
2. část – výjezd, Základna DDM Třinec, Nýdek Hluchová; doprava vlastní

Cena:
členové Pionýra – 1200,- Kč/osoba

Maximální kapacita kurzu: 15 osob

Cílová skupina: budoucí HV a ZHV, věk min 21 let

Termín pro přihlášení: do 31. 3. 2019

Podklady ke kurzu:

Podmínky účasti.pdfPřihláška 2019 – univerzální.pdf (po kliknutí se stáhne/otevře)

Zodpovědná osoba: Renata Chrástková

Bližší informace obdrží přihlášení účastníci před kurzem.

 

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí (ZZA)

Termín:
1. část – 22. 3. – 24. 3. 2019 (PÁ – bazén, teorie; SO, NE – teorie)
2. část – 13. 4. – 14. 4. 2019 (SO, NE – teorie)
zkoušky – 16. 4. 2019 (náhradní termín 20. 4. 2019)

Místo konání:
1., 2. část – sídlo PMKO; Ostrava, Bajkalská
bazén Poruba (nutné plavky a ručník)

Cena:
členové Pionýra – 1200,- Kč/osoba

Maximální kapacita kurzu: 15 osob (minimální počet přihlášených na kurz – 10 osob) 

Cílová skupina: zdravotníci táborů, věk min 18 let

Termín pro přihlášení: do 31. 1. 2019

Podklady ke kurzu:

Podmínky účasti.pdfPřihláška 2019 – univerzální.pdf (po kliknutí se stáhne/otevře)

Zodpovědná osoba: Renata Chrástková

Bližší informace obdrží přihlášení účastníci před kurzem.

 

Doplňkové semináře a kurzy

pro členy Pionýra

Dílna – workshop: Pionýrský facebook

Facebook používá v současné době asi polovina Čechů, kteří mají připojení k internetu. Proto se nejen pro firmy stává tato sociální síť důležitou cestou k oslovení potenciálních zákazníků. I my v Pionýru prodáváme. Program, zážitky, naši činnost a čas, který dětem věnujeme. Facebook je silná síť, která nám může pomoci i s tím, co by nás třeba na začátku ani nenapadlo. V rámci prvního setkání si řekneme něco o tom, jak Facebook vlastně funguje, jak se tvoří obsah, kdo je naše cílová skupina a jak ji nejlépe oslovit. Poradím, jak si pomoci s grafikou, pokud zrovna není jeden z vašich instruktorů grafický guru a třeba i to, jak funguje placená reklama a co nám může přinést.

Termín: 23. 1. 2019 od 17 hod (předpokládaná délka cca 2,5 h – příp. dle zájmu o téma)

Místo konání: sídlo PMKO; Ostrava, Bajkalská

Cena: bez poplatku

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Cílová skupina: členové Pionýra, instruktoři a vedoucí, správci webu PS

Termín pro přihlášení: do 20. 1. 2019

Podklady ke kurzu:

Přihlášení na akci proveďte zasláním e-mailu o účasti na: pionyrrenata@seznam.cz

Zodpovědná osoba: Renata Chrástková

Lektor: Barbora Žembová (své dotazy k danému tématu můžete do 20. 1. 2019 posílat na email: barbora.zembova@centrum.cz)

 

Setkání instruktorů – akce pro 15+

Teambulding pro členy Pionýra zaměřen na spolupráci a stmelování PS, který bude obsahovat zejména zážitkové aktivity. Účast vašich členů na této akci na PS přinese zlepšení komunikace, zvýšení aktivity a nadšení u Vašich budoucích nebo současných instruktorů a OV.

Termín: 11. – 13. 10. 2019

Místo konání: výjezd, Základna DDM Třinec, Nýdek Hluchová; doprava vlastní

Cena: 350,- Kč/osoba

Maximální kapacita kurzu: 35 osob

Cílová skupina: členové Pionýra, věk 14 – 18 let (instruktoři a budoucí instruktoři); v případě zájmu i pro starší účastníky do 26 let

Termín pro přihlášení: do 31. 8. 2019

Podklady ke kurzu:

Přihláška 2019 – univerzální.pdf (po kliknutí se stáhne/otevře)

Zodpovědná osoba: Renata Chrástková

Bližší informace obdrží přihlášení účastníci před kurzem.