Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i toto návodné video.

Personální rozvoj dobrovolníků

Lidé      
Jak na personální rozvoj dobrovolníků v Pionýru?

Fungování personálního rozvoje dobrovolníků je předpokladem pro udržení aktivity dobrovolníků. Slouží i k uchování investice, která do jejich přípravy byla vložena v podobě času a práce ostatních. Pro její nastartování je nezbytné:

 • ….
 • Hledat praktické způsoby podpory – sdílení informací, kontaktování apod.

Sběr podnětů

 • ….
 • ….

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

 • …..

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké má zkušenosti PS
 • vybavit zástupce PS na krajskou konferenci podklady k tématu: jak to funguje na PS
 • může připravit návrhy přímo pro Malou obsahovou konferenci (předá delegát MOK)

Na úrovni KOP

 • shrnout, jaké má zkušenosti KOP
 • na jednání krajské konference zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro MOK

Na Malé obsahové konferenci

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS a KOP, navrhnout náměty pro rozvoj mobility dobrovolníků

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v Mozaice Pionýra zveřejnit článek o personálním rozvovji dobrovolníků v Pionýru (např. příběh)

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí