Slackline

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
žádný
Místo
venku, tělocvična
Roční období
celý rok
Počet účastníků
1 - 1
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, sociální a personální, pracovní.
Konkrétní cíl: Posílení stability a rovnováhy, procvičení fyzické kondice a odvahy, překonání sám sebe.

Motivace

SLACKLINE je nový rychle se rozšiřující sport. Jde o moderní provazochodectví na popruhu, kterému se říká LAJNA. Tento sport má v oblibě stále více lidí, kteří propadli kouzlu balancování na lajně, ať už krátké a natažené jen pár centimetrů nad zemí nebo dlouhé či natažené nad vodou, příp. už v adrenalinových výškách. Procvičením rovnováhy získává člověk elegantnější pohyby na laně, ale i mimo něj. SLACKLINE se může stát inspirací pro každého, od úplného začátečníka až po skalního lajnera, kterému se SLACKLINE stal životním stylem.

Potřeby

Slackline set, 2 m dlouhá pevná tyč. Pro hodnocení účastníků lze použít přílohu S7A.

Provedení

Každý jedinec se snaží na natáhnutém slacklinu – ploché pevné pásce mezi stromy (v tělocvičně sloupy na síť) projít z jedné strany na druhou a zpět co nejrychleji za pomocí opěry – tyče. Kdo z pásky spadne musí na začátek a snaží se projít pásku znova. Pro ztížení lze na pásce udělat uprostřed dřep. Dbejte na čistotu prostředí pod páskou kvůli možnému pádu a zranění. Terén by měl být rovný, bez kamínků, větví a výmolů. V případě, že jednotlivci procházejí po pásce v botách, dbejte čistoty bot. Tato aktivita vyžaduje častý trénink. Jedinci jsou s každým pokusem odvážnější, získávají na slacklinu stále větší jistotu. Po určité době již dokáží nastoupit na slackline bez opory a projít pásku bez tyče.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Překonání.

Pozor na

Slackline může být max. ve výšce jeden metr na zemí, prohlédnout dostatečně terén okolo. Upozorněte na nebezpečí „napíchnutí na tyč“, případně zajistěte v blízkosti „záchranu“ z dalších účastníků při pádu pro jeho zmírnění.

Nabídková legenda

Planeta Příroda – viz příběh v úvodu metodiky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát pozor na to, aby účastník byl poblíž při vysvětlování a měl možnost odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Předložit zjednodušený návod v textové podobě, mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu, výraznější gestikulace.
Pohybově postižení – nevhodné, tyto účastníky lze zapojit jako „časomíru“.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení aktivity v jednoduchých krátkých větách, vhodná názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci s vedoucím při vysvětlování hry.
Obtížně vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.