Oheň na vodě

Čas přípravy
1 den
Čas realizace
4 - 6 hodin
Místo
voda, bazén, tábořiště
Roční období
léto
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Technika, T18, tábornické dovednosti, práce s nástroji, ohně, uzle, spolupráce
Věková kategorie
13 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: komunikativní, k řešení problémů, k učení, sociální a personální, pracovní.


Děti sestrojí malý vor, na kterém rozdělají oheň. Ten budou transportovat na druhý břeh rybníka nebo řeky. Procvičí si při tom práci s nástroji, vymyslí techniku převozu, procvičí si přípravu ohniště a podpalování pomocí fakule nebo ježka ze smolné větve.

 

Motivace

 

Je mnoho způsobů, jak přenést oheň na větší vzdálenost. Můžeme dát žhavé uhlíky do plechovky nebo vydlabaného špalku, použít fakuli či velkou smolnou větev. Ale co uděláte, když musíte dostat oheň přes vodní hladinu a nesmíte přitom vstoupit do vody?

 

Potřeby

 

Materiál na stavbu voru (dřevěné kulatiny, prkna, silné větve, hřebíky, provázek, případně PET lahve), materiál na přípravu ohniště (klestí, suché klacky, březová kůra, smola), smolná větev na výrobu ježka nebo materiál na fakuli, sekery, pily, nože, provaz, zápalky, dlouhé bidlo na manipulaci s vorem ve vodě.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

 

Provedení

 

Na táboře nebo víkendovce zadáme dětem úkol:

Každá skupina (družina) musí rozdělat oheň na vodní hladině nejméně 1 m od břehu, nikdo z dětí přitom nesmí být ve vodě. Těžší varianta: oheň pak musí být dopraven na druhou stranu rybníka nebo řeky (opět s podmínkou, že nikdo z dětí není ve vodě).

K realizaci mohou použít jen materiál dle seznamu (předem připravit).

Děti pracují samostatně ve skupinách pod dohledem vedoucího či instruktora, který kontroluje použitý materiál a dohlíží na bezpečnost při práci s nástroji.

Nejprve je nutné sestrojit malý vor, na kterém se pak připraví ohniště. K zapálení budou děti potřebovat ježka ze smolné větve nebo fakuli na dlouhém klacku. Je na vás, z jakého materiálu stavbu voru povolíte. Základem bude jistě dřevo – kulatiny, prkna, větve. Na spodní část voru lze použít prázdné PET lahve. Spojovací materiál může být provázek, hřebíky, vrbové proutí. Veškerý povolený materiál a nářadí předem napište na seznam, nic jiného děti používat nesmí, tak zajistíte rovné podmínky pro všechny skupiny. Ohniště na voru musí být jen z přírodního materiálu, nesmí se používat papír, podpalovač PE-PO, lampový olej ani nic podobného. Na přípravu voru, ohniště a fakule dejte dětem dostatek času. Musí mít možnost si funkčnost voru vyzkoušet před samotným hodnocením úkolu. Pokud budete realizovat variantu s převozem ohně na druhý břeh, děti musí mít možnost si připravit materiál k převážení (např. připravit provázek, promyslet a vyzkoušet způsob převážení apod.). Pozor při pohybu dětí kolem vody, nutný dohled vedoucího!

Rozdělávání ohňů pak proběhne jako soutěž skupin. Všichni si na břehu připraví vor, provázky, bidla, fakuli atd. K dispozici by měli mít malý ohýnek na zapálení fakule. Na povel všichni spustí vory na vodu, strčí je do vzdálenosti 1 m od břehu a pak začnou zapalovat oheň. Když oheň vzplane, můžou začít s transportem na druhý břeh. Vítězí samozřejmě nejrychlejší skupina. Pokud oheň během převozu zhasne, musí se vor vrátit na startovní místo, skupina oheň znovu zapálí a můžou pokračovat.

Po skončení soutěže můžeme ohně na hladině nechat dohořet (samozřejmě pod dohledem – může to být součást nějakého rituálu). Hezké je, když převážení ohňů probíhá za soumraku.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Poznání, Přátelství, Překonání, Pomoc.

 

Pozor na

 

Při práci s nářadím a pohybu kolem vody je nutný stálý dohled vedoucího, zejména u dětí hyperaktivních a zbrklých. Dbejte na zapojení všech členů skupiny, každý udělá aspoň malý kousek práce. Pozor na manipulaci s ohněm v přírodě. Na řešení úkolu by měly děti přijít samy, vedoucí jen dohlíží na bezpečnost, případně vysvětluje, jak pracovat s nástroji. Důležité je naplánovat dostatek času na realizaci, aby skupina měla možnost případné špatné řešení opravit.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.