Práce s nástroji

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, tábořiště
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
15 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
29. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Technika, T17, bezpečnost práce, tábornické dovednosti
Věková kategorie
13 let
Typ aktivity
Poznávací
Pohybová
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: komunikativní, k řešení problémů, k učení, sociální a personální, pracovní.


Naučit se bezpečně pracovat s nářadím – pilou, sekerou, kladivem, šroubovákem, hoblíkem, rašplí apod.


Při hře Vrávory společně vyřešit zadaný úkol bez pomoci vedoucího.

Motivace

Zkusili jste někdy naštípat ze špalíků haldu polínek? To prý člověka zahřeje dvakrát – jednou při práci, podruhé u kamen. Nevěříte? Jen si to vyzkoušejte.

Potřeby

Sekera, pila, kladivo, rašple, hoblík, šroubovák, špalek, stojan na řezání polen, samořezné šrouby, hřebíky, prkno, materiál na výrobu vrávor (každé družstvo 6x2 m tyč, provázek), lékárnička.


K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T17A.

Provedení

V úvodu ukážeme dětem, jaké nástroje budeme při práci používat. Názorně předvedeme, jak se s nimi zachází, co musíme zkontrolovat, než začneme s nářadím pracovat, jak je bezpečně přenášíme a ukládáme na místo. Upozorníme na nebezpečí, opět názorně předvedeme špatné používání – co nikdy nedělat. Upozorníme děti na nutnost vždy poslechnout pokynů vedoucího či instruktora – na „machrovinky“ zde není prostor.


Pracovní stanoviště

Připravíme stanoviště (ostrůvky) s jednotlivými druhy nářadí, na každém je jeden vedoucí nebo zkušený a zodpovědný instruktor. Děti procházejí postupně všemi stanovišti a trénují práci s nářadím při plnění úkolů. Důležité je, aby se plnění úkolů nehodnotilo na čas – důležité je to, aby děti práci s nářadím zvládly.

Příklady úkolů na stanovištích (jistě vymyslíte i mnohé další):

• zašroubovat samořezný šroub do dřeva;

• ohoblovat prkno (trámek);

• uříznout pilou z prkna určenou délku (např. 10 cm);

• odříznutý kousek zbrousit po hranách (rašple, brusný papír);

• zaseknout sekyru do špalku na přesnost – namalovaná čára;

• zatlouct 5 hřebíků;

• přeseknout šišku;

• nasekat ze špalíku špánky tak, aby prošly otvorem s průměrem 5 cm;

• ve dvojici uříznout špalík z klády.

Vrávory

Úkolem dětí je vyrobit vrávor a přemístit ho přes určené území. Vrávor je pravidelný čtyřstěn. K jeho výrobě mají děti k dispozici 6 ks dvoumetrových dřevěných tyčí a provázek. Z tyčí vyrobí nejprve trojúhelníkovou základnu, ke každému vrcholu pak přivážou další tyč a na špici je svážou dohromady. Na každý vrchol vrávoru navážou 5 m dlouhý provázek, pomocí kterého budou vrávor ovládat. Konstrukční práce nejsou součástí hry!

Když mají všechna družstva vyrobené vrávory, přistoupíme k soutěži. Úkolem družstev je přemístit vrávor na druhý konec louky, doporučená vzdálenost je alespoň 5 m, možná je i obrátka. Jediný povolený způsob přemisťování vrávoru je překlápění směrem vpřed pomocí provázků. Ti vzadu vrávor brzdí, aby prudce nespadl a nepoškodil se. Vítězí nejrychlejší skupina.

Náročnější varianta: Celé družstvo se smí pohybovat pouze po kuláčích (z kmene nařezané, silné 4–5 cm). Nikdo se nesmí rukou ani nohou dotknout země. Kuláče se smí poponášet či popostrkovat. Dotek země je penalizován
20 sekundami nečinnosti celé skupiny.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Přátelství, Překonání, Pomoc.

Pozor na

Nutný je zvýšený dohled při práci s nástroji, dbát na bezpečné používání nástrojů!

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem hyperaktivním nebo neobratným, méně šikovným pomáhá vedoucí nebo instruktor, je nablízku, trpělivě vysvětluje pracovní postup s každým nářadím, připomene správný pohyb. Aktivita je vhodná pro děti se specifickými vzdělávacími poruchami, dává vyniknout dětem pracovně zdatným, které se naopak obtížněji uplatňují v aktivitách vědomostních.