Známe houby

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
léto - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení.
Odlišuje houbu od ostatních přírodnin.

Motivace

Houbová polévka, houbová omáčka, houbová smaženice, houbový guláš… někdo by se po nich utloukl, jinému nechutnají.

Potřeby

Atlas hub.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Můžete využít letní nebo podzimní vycházky do lesa. Vedoucí děti motivuje rozhovorem na téma „Co nám dává les?“
„Jaké lesní plodiny znáte? Které vám nejvíc chutnají? Co se z nich dá uvařit, upéct…?“ V průběhu rozhovoru děti rozlišují plodiny, které mohou konzumovat syrové (jahody, maliny…) a ty, které jen po tepelné úpravě (houby).
Objevíme-li v lese nějakou houbu, spolu s dětmi si ji prohlédneme (nemusíme ji přitom utrhnout, pošlapat, zničit). „I každá prašivka, nejedlé a jedovaté houby jsou součástí přírody a proto je neničíme.“
Vedoucí může poukázat na základní stavbu těla houby – klobouk, třeň (nožička), případně s prstencem (sukénkou), pod zemí – podhoubí. Můžeme nechat děti srovnat stavbu těla byliny, dřeviny a houby. „Co mají společné? Co je podobné? Co má strom a nemá houba?“ apod.
Některé houby mohou děti společně s pomocí vyhledat v atlase hub.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Příroda. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Pozor na

Sběr a konzumace hub na akcích s dětmi má svá jasná pravidla. Pokud chcete houby používat, raději si je kupte v supermarketu.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při vyhledávání z atlasu hub mohou nastat problémy u dětí s vývojovými poruchami učení – dyslexie. Jejich čtenářské schopnosti nejsou na dobré úrovni a mohou se objevit i problémy v orientaci v textu. Je třeba těmto dětem dát dostatek času na vypracování úkolu.