Aktuálně k epidemii koronaviru

AKTUÁLNĚ K EPIDEMII KORONAVIRU

Poslední aktualizace: 3. 4. v 8.00

Jsme tu pro vás!

Pokud máte potíže, se kterými vám dokážeme pomoci, můžete stále využívat kontaktů na Ústředí Pionýra: 777 248 720 a pionyr@pionyr.cz

Sem můžete směřovat i náměty a informace o problémech, které bude nutné řešit v dlouhodobějším výhledu – např. i ze strany státních orgánů (budeme se snažit je předat).

Provoz Ústředí Pionýra je sice stále omezen na elektronickou komunikaci (všechny pevné linky jsou mimo provoz), ale není přerušen – ústředí je tu stále pro vás.

Aktuálně

 • Omezení volného pohybu osob je prodlouženo do 11. dubna. (30. 3.)
 • Děti do 2 let nemusí nosit roušky, stejně tak řidiči, kteří jedou v autě sami (30. 3.)
 • Republikové setkání pionýrských oddílů je v tomto roce zrušeno (30. 3.)
 • Obchody nad 500m2 jsou v čase 8 – 10 hodin vyhrazeny pro osoby starší 65 let. (23. 3.)
 • Vláda nařídila zákaz vycházení bez zakrytých úst a nosu (rouška, šála, šátek). Dodržujte odstup 2 metry od ostatních, např. v zaměstnání, v obchodě či v tramvaji. (19. 3.)
 • Pozor na změny v jízdních řádech (prázdninový provoz PID, rušení vlaků) (19. 3.)
 • Od 16. 3. do 11. 4. do 6.00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území ČR s výjimkami uvedených v usnesení vlády (např. cesta do zaměstnání, za rodinou, obstarání základních potřeb a služeb, zdravotní zařízení). Vláda doporučuje zachovat při kontaktu s ostatními osobami (např. při nákupu) odstup alespoň 2 metry. (16. 3.)
 • Od 16. 3. je třeba jízdenky na vlaková spojení Českých drah zakupovat pouze elektronicky. Pokud to nebude možné, budou cestující přepraveni bez jízdního dokladu. (16. 3.)
 • Od 14. 3. jsou uzavřeny všechny obchody vyjma potravin, drogerií a lékáren. Zároveň je zakázána přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích. (16. 3.)
 • Vláda vyhlásila na 30 dní nouzový stav. (12. 3.)
 • Současný stav republikových akcí a jednání Pionýra je v tabulce níže.

Buď s námi ideální!

Pionýrská aktivita, do které se mohou zapojit všechny děti i při současných omezeních.

Informace k zapojení do hry jsou v článku zde.

Grafika ke stažení (pro další varianty pište na matej@pionyr.cz).

Milé pionýrky a pionýři,

na úterní (oficiální) stanovisko přišly různorodé odezvy. Připouštím, že nešlo o jednoznačné předsedovské: „Tudy!“ Jde však o postoj odrážející charakter našeho hnutí – se značnou mírou svobody rozhodování, a když v řádu hodin exponenciálně narůstají počty nemocných, dát obecný recept, které bude platit v Praze stejně jako v Červené Vodě, je nemožné.

Nejprve vyjádřím svůj osobní postoj:

Nedělám furianta – nás se to netýká, to mi přijde neodpovědné. Kdybychom nevydali stanovisko žádné, našlo by se nemálo kritiků, že jsme mrtví brouci. Výzvu k omezení činnosti někteří vnímají jako nepionýrskou s tím, že bychom naopak měli být aktivní.

Nedělám Švejka – nebudu vymýšlet, že na tuhle (otevřenou) akci přijde 29 lidí, a pokud 31, tak dva vzápětí odejdou. (Tyhle očůrávky považuji za hloupé a nebezpečné!)

Mám za to, že je nezbytné respektovat nařízení, i když to může některé naše PS ekonomicky poznamenat, jde prostě o výjimečnou situaci.

Podporuji kroky vlády ne proto, že bych byl „svědek Babišův“, ale proto, že stav není běžný a odezva je na místě.

Nejsem Děd Vševěd, ale spíš soudím, že je lepší opatření trochu přehnat, než udělat nedostatečná. Proto podporuji kroky ráznější, ale s tím, že v konkrétním místě je možné dohodnout se s rodiči a vyjít jim vstříc. Do toho nechci vnášet chaos nějakým přísným centrálním omezením.

Z jednání se zástupcem Ministerstva zdravotnictví a většinou krajských hygienických stanic sice vyplynulo jisté ocenění nabídky pomoci, převážily však názory doporučující ve velké míře provoz omezit, protože rizikové faktory (intenzivní kontakt a uzavřený prostor) jsou aktuální i v menších kolektivech. Záměr je maximálně zpomalovat jakékoli možné šíření nákazy.

Jde vcelku o bezprecedentní situaci, navíc s nyní neodhadnutelnou dobou trvání, spíše má jít o týdny (až měsíce, jak uvádí některé KHS, uvažujme o tom!). Proto i s vědomím, že s omezením činnosti nemusí každý souhlasit, musím jako odpovědný představitel Pionýra na tomto stanovisku trvat. Současně připouštím, že je vhodné uvážlivě posoudit místní situaci, případně nabídnout pomoc (na obecním úřadu) a využít tak případných volných kapacit.

Znovu apeluji na zdravý rozum.

Martin Bělohlávek, 12. března 2020

Vzhledem k tomu, že momentálně je (minimálně) do 11. dubna zakázán volný pohyb osob na území ČR, je tím nevyhnutelně pozastavena i činnost Pionýra.

V tuto chvíli není jasné, zda bude vládní opatření prodlouženo. O aktuálním vývoji zde budeme informovat.

Rozklikněte si dokument s pohledem právníka. Nabízí několik praktických hledisek, které je dobré vzít v úvahu.

Text není vyčerpávající – ani být nemůže. Máš-li nějaký dotaz k obecnější tématice (nikoli vlastní právní problém), zkus ho zformulovat a napsat na pionyr@pionyr.cz.

V tuto chvíli chybí pokyny ze strany MŠMT, dobrá zpráva ale je, že si představitelé státu tuto situaci uvědomují a projevili vůli ji řešit vstřícně, aby nedopadla negativně na naši další činnost. Jakmile budou k dispozici konkrétnější informace, předáme je i vám.

I proto, aby bylo co nejméně problémů se stornopoplatky a rušením akcí na poslední chvíli, doporučujeme u všech akcí, jež máte naplánovány minimálně na tři měsíce dopředu, stanovit termín, dokdy je nutné rozhodnout o jejich konání či nekonání – a návazné informování přihlášených účastníků.

Rušení plánovaných akcí se provozu základen jistě dotkne. Po dobu omezení volného pohybu osob na území ČR (minimálně do 11. 4. 2020) zde jistě žádné akce probíhat nemohou. Pokud bude toto omezení odvoláno a obnoven předchozí režim s omezením maximálního počtu účastníků akce, budou moci probíhat jen akce menšího rozsahu.

Stejně tak se situace dotkne všech ostatních nemovitostí, na kterých se přespává, protože s ohledem na Usnesení vlády není po dobu současných omezení možné poskytovat ubytovací služby

Doporučení je prosté – informovat co nejdříve, nejúplněji a nejsrozumitelněji – s využitím prostředků, na které jsou „vaši“ rodiče zvyklí.

Minimálně po dobu platnosti omezení volného pohybu osob na území ČR není oddílová a klubová činnost možná.

Po dohodě se svými instruktory a vedoucími, z nichž někteří mají v této situaci více volného času, je určitě dobrá myšlenka nabídnout pomoc místnímu úřadu či zastupitelstvu. Může jít například o roznášení jídla seniorům a další podobné „drobnosti“. Pomoci můžete i šitím roušek. Pokud se do toho pustíte ve velkém (např. pro nemocnici nebo domov seniorů), dodáme vám zdarma pionýrskou látku – stačí si napsat na pionyr@pionyr.cz.
Je možné, že vaše nabídka nebude využita (protože situace je obec od obce odlišná), ale určitě nebude zapomenuta.

Jsou dva pohledy na věc. Jeden říká, že normální je pomáhat a nechlubit se tím. Exhibicionismus přece není pionýrům vlastní, což jsme prokázali v minulosti například při povodních. Takže jestli nemáte potřebu své současné aktivity prezentovat, je to úplně v pořádku.

Na druhou stranu už byla mnohokrát opakována myšlenka, že naší nejlepší propagací je činnost – a pomáhání k ní patří. Pokud souhlasíte, pište o tom, co děláte, do médií a přidejte i pár fotek. V kopii zprávu pošlete i na pionyr@pionyr.cz, abychom mohli vydávat ucelenější zprávy. Dáte-li vědět, zpráva nezapadne.

Nabízíme k využití přehled kontaktů na některá média (mj. ta, se kterými jsme v posledních letech spolupracovali). Samozřejmě neobsahuje všechny tituly na českém mediálním trhu, ale může být dle vašich námětů doplňován a aktualizován.

Zatím k nám takové nedorazily, ale máme jeden námět, který se týká mnoha pionýrských skupin: Nezapomínejte na naše/vaše „pionýrské staroušky“ (na dlouholeté členy PS, dnes často v rizikové věková kategorie):

Nápady:

 • Volejte jim, zda něco nepotřebují – např. nakoupit, vyvenčit pejska? Pro jejich rozptýlení pomůže i pouhý telefonický >hovor a zájem o to, jak se mají.
 • Zapojte je, asi už ne do akce Buď ideální :), ale požádejte je, aby se s vámi podělili o vzpomínky na letní tábor nebo na čas strávený v Pionýru: písemně, klidně i psané rukou.
 • Prosím, pouvažujte, s čím by vám mohli pomoci – něco předpřipravit na vaší činnost až se zase rozběhne – vystřihování, stříhání, obkreslování, barvení. Vlastně cokoli, co by je zaměstnalo a zkrátilo jim čas, často vyplněný jen krizovými zprávami.

A pokud máte ze své strany potřebu požádat ostatní pionýry o pomoc, pište nám na pionyr@pionyr.cz a my váš požadavek předáme dál nebo se pokusíme zprostředkovat jeho řešení.

Doufáme, že v době letních prázdnin budou již tato mimořádná opatření odvolaná. Ale je nesnadné to nyní předvídat.

Doporučujeme pročíst souhrn možných modelů: Výhledy k letní činnosti.

Akce plánované na březen budou odloženy, u dubnových termínů to zatím není jednoznačně rozhodnuto – konkrétní změny jsou vypsány v tabulce níže.

Po dobu omezení volného pohybu osob na území ČR nemohou pionýrské vzdělávací akce probíhat. Pokud jde o akce, jejichž termín toto omezení nezasáhne (v tuto chvíli ovšem není jasné, jak dlouho bude platné, vyhlášeno je minimálně do 11. 4. 2020), půjde o  rozhodnutí dané krajské organizace Pionýra, respektive garanta vzdělávacího centra. Proto je nejlepší směřovat dotaz přímo k nim. Kontakty na krajské PVC naleznete zde.

Množství informací o šíření nákazy může u dětí vyvolat různé reakce, často i dost nepřiměřené. Od paniky (protože negativní informace máme sklon zveličovat) až k nemístnému zlehčování a vtipkování. Pokud chceme dětem aktuální dění vysvětlit, hlavní předpoklad je, že sami musíme být v klidu, mluvit jasně a jednoduše. Musíme také zohlednit, s jak starými dětmi mluvíme.

Předškoláci: Potřebují bezpečí, nemá smysl jim složitě vysvětlovat všechny souvislosti, hlavní je, aby získali pocit, že jsou v bezpečí a nic jim bezprostředně nehrozí.

Školní děti: Samozřejmě je rozdíl mezi prvňáčky a otrlými puberťáky, obecně ale školní děti už dokáží zpracovat a třídit mnohem více informací, mohou v nich ale mít pořádný zmatek. Hodně jim pomůžeme, když jim vysvětíme, jak a proč se šíří poplašné zprávy, zkusíme je uvést na pravou míru, poradíme, kde najít zprávy, kterým lze věřit. Připomínejme jim, že lepší než podléhat katastrofickým scénářům je dbát na základy hygieny apod.

Dospívající: Už jsou schopni kritického myšlení, ale ne vždy ho uplatňují. Připomeňme jim, že nejsou bezprostředně ohroženi. Mluvme s nimi o tom, jak rozpoznat nepravdivé poplašné zprávy, jak srovnávat informace z více zdrojů a hledat ty důvěryhodné.

Další informace budeme rozesílat průběžně, jak je budeme získávat. Využijeme k tomu všech běžně dostupných kanálů.

* nově přidáno

Co jsme vám psali – přehled korespondence

V tabulce níže jsou rozepsány nadcházející celorepublikové akce, jednání Pionýra a jejich aktuální stav.

UDÁLOST STAV
Česká rada Pionýra – jednání ČRP proběhne korespondenční formou.
Kamínka 2020 Akce je zrušena. (Zaplacené účastnické poplatky budou vraceny postupně.)
RESET 2020 Akce je zrušena. (Zaplacené účastnické poplatky budou vráceny postupně.)
Český pohár v ringu Z termínu 25. 4. je akce přesunuta na 21. listopad 2020. 
Slavnostní vyhlášení výsledků RF Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná činnost Výsledky budou vyhlášeny na webu do 10. dubna 2020 a prostřednictvím Mozaiky Pionýra (květnové vydání). Vítězové budou pozváni na kreativní dílny, až to situace umožní.
Slavnostní vyhlášení výsledků RF Soutěže technických dovedností Výsledky budou vyhlášeny na webu do 10. května 2020 a prostřednictvím Mozaiky Pionýra (červnové vydání).
RF Pionýrského Sedmikvítku – Literární část Termín pro zaslání soutěžních prací do Republikového finále Pionýrského Sedmikvítku je posunut na 23. května 2020. Výsledky budou zveřejněny do 10. června 2020 na webu.
O putovní pohár Zlaté růže  Z termínu 28. března je akce předběžně přesunuta na 16. května. Rozhodnutí o jejím konání, posunutí či nekonání bude oznámeno nejpozději 15. dubna 2020.
Operace Domino – setkání airoftových oddílů
Z termínu 22. – 24. května 2020 je akce předběžně přesunuta na 18. – 20. září 2020. Rozhodnutí o jejím konání bude oznámeno do 16. června 2020.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Divadlo Z termínu 21. března je finále předběžně přesunuto na 23. května. Rozhodnutí o jejím konání, posunutí či nekonání bude oznámeno nejpozději 20. dubna 2020.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta

Z termínu 22. – 24. května je finále Dětské Porty přesunuto na 26. – 28. září 2020. Soutěžní dny budou sobota a neděle.

Krajská setkání k přípravě MOK, oblastní porady Akce jsou zrušeny. O přípravě Malé obsahové konference (4. – 6. 9.) budete dále informováni.
Český den proti rakovině Stanoven nový (podzimní) termín 30. září 2020