Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Propozice 2018/19

Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1

Pořadatel RF: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se SVČ, p. o. Sokolská 70, Holešov

Termín konání: 16. března 2019

Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov – Sokolská 70, Holešov

Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 16. únor 2019

Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov – Sigmundová Martina, e-mail: vsetuly@centrum.cz, tel.: 734 358 562

DO SOUTĚŽE, PROSÍME, ZAŘAZUJTE PRÁCE ZHOTOVENÉ V ROCE 2018.

1. Soutěžní obory jsou uvedeny v soutěžním řádu.

Věkové kategorie:

A – rok narození 2010 – 2011

B – rok narození 2007 – 2009

C – rok narození 2004 – 2006

D – rok narození 1992 – 2003

2. Vysílající organizace:

Do jednotlivých kategorií zařazujte práce podle toho, kde a kdy byly v roce 2018 zhotoveny. (Pokud dítě vytvořilo práci např. v březnu 2018 jako žák MŠ – soutěží práce za MŠ, kterou navštěvovalo, i když v době finále bude již žákem ZŠ. Vysílající organizace bude MŠ. Pokud práci dítě zhotovilo na podzim 2018 již jako žák ZŠ – práce je zařazena k této ZŠ.) U prací soutěžících za oddíl nebo skupinu se uvádí samozřejmě název oddílu nebo PS jako vysílající organizace.

3. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška a seznam prací, oboje zaslané nebo předané pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 16. 2. 2019.

Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně uvedené v seznamu u přihlášky a řádně označené dle následujících kritérií.

Označení prací:

Práce, prosíme, označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4×4 cm. U trojrozměrných prací připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu).

Na jmenovku je nutno uvést:

 1. Jméno a příjmení soutěžícího
 2. Soutěžní kategorii (A–D)
 3. Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se práce budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny – zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace.)
 4. Název práce – není podmínkou, při hodnocení porotou jsou štítky zakryty.

Velikost 4×4 cm na viditelném místě je důležitá z toho důvodu, že při hodnocení prací odbornou porotou budou jmenovky překryty šatnovými bločky se startovním číslem. Na vernisáž a následnou výstavu budou opět zveřejněny návštěvníkům.

Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže.

4. Do republikové přehlídky se zařazují vítězné práce ze školních, oblastních i krajských přehlídek. Pokud někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů, MŠ, ZŠ, SŠ jsou garanty kvality a množství zasílaných prací. Od jednoho autora mohou být v oboru max. dvě práce a z jedné organizace maximálně tři autoři v dané kategorii! U soutěžících škol sdělíme maximální počet na vyžádání dle počtu žáků.

5. Forma účasti:

 1. zasilatelská
 2. účast na slavnostním vyhlášení s bohatým programem přímo v Holešově

6. Účastnický poplatek:

 1. Forma účasti: zasilatelská
  Za každou zásilku prací (počet prací nerozhoduje) 150 Kč. Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci.
 2. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově
  Účastnický poplatek při účasti na přehlídce pro jednotlivce:
  • kompletní účastnický poplatek: 90 Kč (pátek – sobota)
   v ceně sobotní program + nocleh.
  • účast pouze na sobotním slavnostním vyhlášení: poplatek 40 Kč / účastník.

Soutěžící a hosté (vedoucí vysílajících organizací) žádné vstupné neplatí.

7. Vyhodnocení provádí minimálně pětičlenná nezávislá odborná porota. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou – Galavečer, 16. 3. 2019.

8. Časový harmonogram a program:

Pátek
17.00 19.00 možný příjezd účastníků a ubytování
19.00 22.00 prohlídka SVČ, individuální program v klubovnách
Sobota
17.00   slavnostní zahájení

Ostatní:

Tipy na samostatné výlety – v okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž – zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh popř. stravu do neděle (nocleh 50 Kč/osoba).

Bližší informace na vyžádání. Více o nás naleznete na www.tymycentrum.cz.

9. Vyhlašovatel i pořadatel může použít soutěžní dílo, fotografickou dokumentaci pořízenou při soutěži k propagaci spolku Pionýr, z. s.

10. Pořadatel má právo provést změnu soutěžního řádu.