Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Táborové dominanty aneb věčné součásti táborového programu

Jejich obsah, forma nebo zaměření se výrazně liší od běžného programu. Strhávají zájem a pozornost již před zahájením, stávají se vrcholem běžného táborového programu, anebo vrcholy jednotlivých etap celotáborových her. Platí pro ně, že opakováním nezevšední, naopak stávají se tradicí a opakují se každoročně, nezávisle na příběhu celotáborové hry. Ať už mluvíme o Nejkrásnější tábornici, Miss výpravy, Nejelegantnější dvorní dámě, Krásce vesnice či Ženě rodu; jde v podstatě stále o tu samou soutěž. 

Táborová pouť

Příklady stanovišť: švihadla 30 přeskoků; vyhodit míč, udělat kotoul, míč chytit; kimovky; trefovačka do terče; prolézačka žebříkem; hlavičkový slalom; malá překážková dráha; uzlování na čas; vyluštění šifer… 
Odměny v krámcích – hodně se osvědčily tyto stánky: cukrárna; zákusky; buřtárna – zvláštní poukázka místo svačiny; papírnictví – tužky, bloky, propisky, ořezávátka, pohlednice; nabídka poutě – určitý tahák – harmoniky, stříkací pistole; salon krásy – krémy, zrcátka, hřebeny, levné brýle; občerstvení – limonáda, eskymo… 
Příklady atrakcí: Kolo štěstí; trefovačky; hledání bonbonů v mouce; zápasnická aréna (zápas dvojice se zavázanýma očima a se stočenou dekou); soutěže ve dvojicích; oběh dvou židlí s dosednutím; přetah lanem – dvojice, skupiny; přeběh s ešusem naplněným vodou… 

Tábornické a sportovní jednorázové dominanty

Putovní minimum – kontrolní okruh se stanovišti s cílem prověřit připravenost táborníků na samostatný putovní tábor. Každá dvojice má vlastní kartu, kam se zaznamenává počet bodů za činnost na každém stanovišti. Cestu mezi jednotlivými stanovišti vyznačují kvízy (z ohnišť, stanů, vaření, orientace atd.). 
Příklady stanovišť: uzlování; práce s pilou, nožem, sekerou; stavba stanů; ohniště – založení, zapálení, likvidace; znalost přírody; první pomoc; orientace; šifrování… 

Atletická liga s hodnocením jednotlivců v rámci věkového stupně nebo družin (součty výkonů) v rámci oddílu.
Příklady soutěží: sprint (4 x 20 m s kotoulem na každé obrátce; 40 – 60 m); „šestiskok“ (z rozběhu 6 vázaných skoků za sebou); vrh na čas (kamenem přes určený limit, co nejvíce za 30 s.); hod na limit (8 hodů přes určený střední limit); malá překážková dráha (s přírodními i umělými překážkami); „dvacetiskok“ na čas (přeskoky snožmo přes lavičku, pařez)… 

Lesní liga – přebor tábora (soutěže v lese).
Příklady soutěží: trefovačka (10x šiškou do stromu) a šplh a uvázání uzlu; přespolní běh za praporky; kimovky; šplh – sbírání očíslovaných kontrolek na několika stromech; orientační závod… 

Vodní liga – přebor tábora (soutěže ve vodě).
Plavci: sprint 25 m či vytrvalost 100 m; plavání na matračce; plavání s kládou; plavání pod vodou; lovení předmětů; skoky do vody; závody na plavidlech s pádly a bez pádel… Neplavci:vodní pólo na mělčině; běh vodou; slalom mezi bójkami; plav jak můžeš 10 m s kruhem či s rukávky; štafetový závod… 

Liga všestrannosti – přebor tábora
Příklady soutěží: dřevařský víceboj (uříznout, rozštípat a hřebíky stlouci určitý útvar – slunce, stolička); velká překážková dráha; uzlovací okruh; běžecký okruh jako stopovačka; okruh obratnosti – švihadla, kotouly, šplh; přenášení břemen – polena, kameny na 10 m na čas… 

Herní liga – možné soutěže družin nebo oddílů v rámci věkového stupně, nejlepší družstva nižšího stupně případně postupují do soutěže vyššího stupně. Je možno stanovit i kvalifikační a finálové boje atd. 
Vhodné soutěže: skákanda; malá kopaná; vybíjená; hlavičky; malá házená; náčelnická; vodní pólo; ringo; malá košíková; přehazovaná… 

Zábavné soutěže

Tajné práce oddílů (družin) jsou vyhlášeny pro 2 – 4 dny (v programu každý den 1 půlden a volný čas). Každý oddíl nebo družina si ve své základně (tajné místo) vyrábí určitý výrobek pro tábor, např. makety ohnišť, sestavená kolekce dřevin, táborový nebo oddílový oznamovatel, stylové jmenovky, ukazatele do tábora, přístřešek na studánku, ozdobný plot, lávky atd. Současně se někdy pátrá i po vyráběných předmětech druhých. Dochází současně k výrobě, vlastní ochraně a pátrání. Vhodnou režií a usměrněním lze navodit příslušnou atmosféru. Ve stanoveném čase se hodnotí jednak počet vypátraných výrobků, jednak úroveň vlastních výrobků podle předem stanovených kriterií. 

Táborový veletrh – 3 – 4 dny předem je vyhlášen jako celotáborová výstavka prací, kdy účast a individuální výrobky jsou vyhodnocovány i v rámci oddílových soutěží. v určený čas instaluje každý oddíl svůj „výstavní pavilon“ s příslušnou výzdobou. Porota, tj. táborová rada, kolektiv vedoucích, ohodnotí nejlepší pavilon – tj. oddíl – v jednotlivých pavilonech uděluje nejlepším výrobkům Medaile veletrhu. Při prohlídce návštěvníků odevzdává každý svůj tip na cenu návštěvníků. Po uzavření bran dochází k vyhlašování výsledků. Odměněné výrobky se převádějí do stálé výstavky. 

Táborový slavík – příklad táborové pěvecké soutěže. Je vyhlášena 1 – 2 dny předem, jsou určeny 2 – 3 známé melodie a doba trvání výstupu. Na tyto známé melodie oddíly (nebo družiny): skládají text, který se váže k programu tábora; připraví vhodné oblečení; upravují vystoupení do pásma (sólo, duo, sbor, recitace); připraví originální nástrojové obsazení. Vlastní soutěž lze provést buď v jednom půldnu, nebo při táboráku. 

Táborový karneval má (odhadem) stejný počet odpůrců i vyznavačů. Pokud má tábor určitou tradici, je možné využít námětů: děti přírody (všechny masky jen z přírodního materiálu), z říše lesů, na paměť domorodcům atd. Volí se soutěžní porota, prochází průvod masek, organizují se krátké výstupy, je vyhlašována soutěž o nejkrásnější masku. Vhodné je spojení s divadelním vystoupením, kdy děti volí úbory přímo pro hru (pohádku), kterou potom předvádějí. 

Táborová Velká pardubická – soutěž, připravená na námět známých dostihů. Ze všech dětí jsou vylosovány nebo určeny dvojice – jezdec a kůň. Kůň má zavázané oči a je na provaze veden jezdcem připravenou překážkovou dráhou, plnou zatáček, úzkých míst, snížených míst, přírodních i umělých překážek. Při vhodné náladě je možné jet 2x a vyměnit úlohy ve dvojici. Je třeba stanovit kvalifikační postup, celotáborové finále, stanovit startovné, či uspořádat slavnostní závěr.