Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 234 621 299 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Soutěžní řád – Literární část 2017

1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

2. Pionýrský Sedmikvítek – literární část je otevřená korespondenční soutěž pro dětské oddíly i jednotlivce ve věku do 26 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže. Do republikové přehlídky se zařazují doporučené práce z krajských přehlídek. Pokud tato někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů jsou garanty kvality. Množství zasílaných prací není omezeno.

3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.

4. Nově je stanoveno jednotné téma prací – Máme rádi zvířata.

5. Rozpis soutěžních kategorií:

  • próza – neomezené
  • poezie – neomezené
  • komiks – minimálně tři malované obrázky s textem

6. Věkové kategorie:

  1. – ročník 2007 a mladší
  2. – ročník 2006 a 2005
  3. – ročník 2004 – 2002
  4. – ročník 2001 – 1998
  5. – ročník 1997 – 1991

7. Soutěžní práce se zpět nevracejí.

8. Soutěžní práce posuzuje minimálně tříčlená porota ustanovená pořadatelem, rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné. Vyhodnocené práce budou oceněny.

9. Přihlášením do soutěže dává autor souhlas s uveřejněním jeho příspěvků ve vnitřním zpravodaji Mozaika Pionýra, v příležitostném bulletinu a na webových stránkách Pionýra a s použitím literárního díla k propagaci činnosti spolku Pionýr, z. s.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny soutěžního řádu.

Soutěžní řád a přihláška ke stažení.