Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Praktická doporučení

Nabízíme vám přehled doporučení, která vám mohou pomoci dostat právě vaši zprávu nebo reportáž do médií.

 • Aby se zpráva dostala na své místo, doporučujeme na obálku napsat adresu v tomto formátu:

  Redakce
  Název časopisu
  Jméno šéfredaktora časopisu
  Ulice + č.p.
  PSČ, město

 • Snažte se přizpůsobit charakteru periodika, kam zprávu posíláte. Např. krátkostí sdělení, vtipem, vybráním toho nejzajímavějšího apod.
 • Nezapomeňte uvádět, kdy, kde, co se stalo, kdo se zúčastnil, kdo zvítězil, kdo pomohl (sponzoři), smysl akce.
 • Dbejte na výběr fotografií, které společně se zprávou posíláte. Měly by být v dobré tiskové kvalitě.
 • Zvláště důležitá připomínka: Sdělovací prostředky chtějí být aktuální, proto neposílejte zprávy „půl roku“ po akci, ale ihned, třeba i e-mailem, faxem, zatelefonujte na záznamník…
 • Chcete-li si na akci zajistit účast pracovníka redakce – reportéra, informujte redakci osobně, telefonicky (písemně jen výjimečně) včas – tedy s předstihem. Oproti deníkům mají víkendové přílohy novin a časopisy delší výrobní lhůty (až několik týdnů před vydáním). Je lepší se o všem předem dohodnout (to platí, i když nakonec budete psát zprávu sami).
 • Pro dětský tisk je nejlepší, když zprávy píší přímo děti, a to co nejpravidelněji. Pak nevadí, když je zpráva psána rukou, ale vždy musí být čitelná (pořiďte si její kopii). Pochopitelně je dobré ji doplnit fotografiemi.
 • Mohou vznikat určité zádrhely, pokud chcete v nějakém článku uveřejnit znak Pionýra, požadovanou fotografii apod. Existuje možnost zveřejnit jej jako reklamu, to znamená za to buď zaplatit, nebo se dohodnout, že jde o sponzorský dar redakce.