Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i toto návodné video.

Další možnosti zapojení do soutěže

jsou určené pro ty, kteří se o propagaci svého oddílu, pionýrské skupiny nebo krajské organizace snažili, ale jejich úsilí nebylo odměněno v podobě článku či reportáže.

Dopisy z redakcí, které odmítly vaše příspěvky

Vaší další možností je poslat dopisy z redakcí, kam jste své příspěvky zaslali, oni vám je odmítli zařadit a písemně vám to sdělili. Stává se však, že redakce na „nevyžádané příspěvky neodpovídá ani je nevrací“, jak bývá uvedeno v tiráži. v takovém případě můžete poslat (tj. přihlásit do soutěže) kopii zprávy. Uveďte, kam jste ji zaslali, datum apod.

Zprávy, reportáže či fotografie, které o vaší činnosti byly pořízeny

Přihlásit můžete i zprávy, reportáže, fotografie apod., které o činnosti vaší skupiny či oddílu pořídila sama redakce novin, časopisu, rozhlasu či televize, její redaktor, reportér, dopisovatel – ať už se to stalo z vašeho podnětu, nebo si vás redakce vybrala sama.

Prezentace o vaší podařené akci nebo opravdu dobrém táboře

Zde se jedná o poněkud mimořádné zadání:

  1. připravit 2-4 minutový záznam, který představí váš „Opravdu dobrý tábor“,
  2. připravit (video)rozhovor či krátký záznam nějaké zvlášť zajímavé aktivity.

V rámci kampaně Opravdu dobrý tábor bude tento materiál využit jako autentické sdělení přímých účastníků.