Víte, že?

Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže, která je dnes uznávanou reprezentací dětí a mládeže.

Velká ledová soutěž – pravidla

 1. POŘADATEL: Pionýr, z. s., IČ 00499161, zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka 826.
 2. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž probíhá na internetu, na adrese: www.pionyr.cz/cinnost/republikove-akce/ledova-praha/soutez ve speciální části věnované Velké ledové soutěži, a to v době od 2. 2. 2018 do 16. 2. 2018.
 3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být každý. Zájemce může v době trvání soutěže vyplnit na webových stránkách formulář, kde je uvedených 10 jednoduchých soutěžních otázek. Případně může odpovědi na soutěžním letáku poslat poštou nebo přinést na Ústředí Pionýra, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1.
 4. VÝHERCI SOUTĚŽE: Výherci se stávají účastníci s nejvyšším počtem správně zodpovězených otázek. V případě shodných výsledků budou výherci losováni. Ceny jsou připraveny pro sto nejúspěšnějších účastníků soutěže. Mezi hlavní výhry patří hra CORTEX od společnosti Albi, s. r. o.
 5. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Výsledky soutěže budou k dispozici na www.pionyr.cz/cinnost/republikove-akce/ledova-praha/vysledky po vyhodnocení odpovědí všech účastníků nejpozději 25. 2. 2018. Výherci budou kontaktováni e-mailem a požádáni o svou poštovní adresu pro doručení výhry. V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat ani opakovaně a to nejpozději do 31. 3. 2018 výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhry mohou být také vyzvednuty osobně na Senovážném nám. 977/24, 116 47 Praha 1.
 6. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno v případě výhry na soutěžním webu v souladu se zákony o ochraně osobních údajů, a dále vyjadřuje souhlas se zasíláním informačních sdělení.
 7. DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
  • Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly této zásady a v případě jejího porušení je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani osoby jim blízké.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
  • Veškeré informace o soutěžících jsou poskytovány pouze a jen pořadateli soutěže a nikoliv internetovým společnostem a sociálním sítím.
  • Partneři soutěže jsou Albi s.r.o., Český rozhlas Region a Český rozhlas Regina.
  • Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 2. 2. 2018.

Pravidla soutěže ke stažení