Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Podpořte nás
Pionýr usiluje o spojení přirozených dětských zájmů (mít dobré kamarády, zažít hodně legrace a dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit) s potřebami společnosti (výchova k slušnosti a aktivnímu občanství) a s rozvíjením dětského talentu a schopností.

Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 234 621 299 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Podpořte nás

Pomozte dětem najít to, co je baví a v čem vynikají, objevit svět plný kamarádů, zábavy, legrace, poznání a dobrodružství. Pionýr vede děti a mladé lidi ke kladným životním hodnotám, vztahu k přírodě, samostatnosti… Naším dlouholetým programem je i začleňování dětí s různými hendikepy do oddílů a otevřených klubů. Značná část naší činnosti je otevřená veřejnosti. S dětmi u nás pracuje bez nároku na finanční odměnu více než 2 000 dobrovolníků, významnou část z nich tvoří mládež ve věku do 18 let.

Život Pionýra by byl složitější bez přátel a příznivců.
Bez podpory a pomoci by mnoho našich velkých projektů i drobné pravidelné činnosti ubylo.Chci podpořit Pionýr


Co mohu konkrétně podpořit?

Našim podporovatelům pravidelně děkujeme například:
  • ve výroční zprávě, která je v nákladu 3000 ks pravidelně distribuována i do vládních institucí;
  • v interním měsíčníku Mozaika a dalších informačních tocích.
  • Zveme je na naše akce.
  • Samozřejmostí je vystavení potvrzení o daru pro snížení základu daně, nebo uzavření darovací smlouvy.