Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Pro rodiče / Otevřené akce / Sedmikvitek
Pionýr pracuje s dětmi a mladými lidmi. Proto jsou rodiče naším přirozeným partnerem. Na děti společně působíme, vzájemně si předáváme informace. Do řady našich aktivit se rodiče zapojují i přímo.

Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Sedmikvitek

sobota 18. 11. 2017

kino Kopřivnice, Moravskoslezský kraj

Talentová soutěž Sedmikvítek - je kulturně umělecká soutěž určena pro všechny školní sbory, umělecké školy, lidušky a všechny ostatní, kteří umí zpívat, tančit nebo hrají na jakýkoliv hudební nástroj.
Soutěž je postupová a úspěšní účastníci oblastních kol postupují na základě dosažených výsledků a doporučení poroty do republikového finále.
Lístky Sedmikvítku představují sedm oblastí - zpěv, hudba, tanec, film a fotografie, divadlo, literární tvorba, výtvarná a rukodělná činnost.
Sokolovská 393, Kopřivnice 742 21.
e-mail: pionyrkoprivnice@centrum.cz
tel: 606 445 245

Cílem talentové soutěže Sedmikvítek je vytvoření podmínek pro systematickou konfrontaci umělecké úrovně mladých umělců s možným postupem do závěrečného finále na celostátní úrovni. Snahou pořadatelů je posilování sebevědomí, technické a společenské úrovně začínajících umělců, jejich představování veřejnosti.

Termín konání: 18. listopadu 2017 v kině Puls Kopřivnice

Letošní oblastní kolo bylo vyhlášeno pro tato odvětví:
• hudba
• divadlo
• tanec
• Dětská Porta

Doufáme, že si většina z Vás dokáže vybrat jedno či dokonce více odvětví a zúčastnit se.

A co je pro to třeba udělat?
Napsat si o přihlášku na pionyrkoprivnice@centrum.cz obratem vám budou zaslány pravidla a přihláška.
Do 14. listopadu 2017 zaslat vyplněné přihlášky na kontaktní adresu:
Božena Klimecká, Francouzská 1194, Kopřivnice, 742 21
anebo přinést přihlášku rovnou s sebou 18. 11. 2017 v 8.00 do kina Puls Kopřivnice (po předchozí domluvě s pořadatelem), kde po zaplacení účastnického poplatku 50,- Kč můžete přímo vstoupit do samotné soutěže.

Typ akce: Jiný
Pořadatel: Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.pionyr.cz
Doporučený věk: 5 – 26 let