Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL

PIONÝR OPEN

Shrnutí propagace Pionýr Open
  • První informace „půjdou“ na Bambiriádách. Ve všech pionýrských stanech budu viset informační plakáty, návštěvníci dostanou s sebou letáček a např. magnetku s logem projektu a především termínem a odkazem na web.

  • Druhá vlna se spustí koncem srpna (tedy dva týdny před akcí), a to na několika úrovních. Na centrální úrovni proběhne tisková konference, popř. prezentace v médiích. Zároveň pionýrské skupiny rozvěsí plakáty kampaně.

  • Třetí vlna by měla proběhnout týden před otevřením kluboven – za mediální podpory by měly skupiny rozdávat letáčky přímo dětem a rodičům.
Pojďte s námi od pátku 5. září do neděle 14. září 2014 představit Pionýr veřejnosti, v tomto termínu se opět otevřou klubovny pionýrských skupin.

Co to je?

Každá skupina, která se do projektu zapojí, připraví na některý den nebo dny v uvedeném rozmezí program - akci, při níž představí volnočasovou práci s dětmi a mládeží obecně, ale především svou činnost.
Může jít o jednorázové akce, není podmínkou „otevřít“ klubovnu na celých deset dnů. Úmyslem je soustředit běžně organizované akce, které PS a oddíly konají, do užšího termínového rámce, a tak je moci mediálně podpořit.
Příklad akcí, které lze přihlásit: zábavné odpoledne na hřišti, pohádkový les, opékání buřtů, netradiční sportovní disciplíny, deskové hry v klubovně, fotorallye,...

Co chceme?

Podstatou tohoto projektu je přiblížit naši volnočasovou práci s dětmi a mládeží. Zkrátka ukázat, co je Pionýr a jaké činnosti a aktivity nabízí, a to nejen rodičům dětí, kteří by o náš spolek měli zájem, ale i široké veřejnosti. Cílem je rovněž přilákat nové děti do oddílů a skupin.

Jak se přihlásit?

Stačí vyplnit přihlášku zde.

Některé náměty k oběma otázkám se nám už scházejí, zde jen malý výběr:

Vnímání Pionýra


Jak odpovídat na otázku: Pionýr!? To ještě existuje?

Ano. Pionýr působí od roku 1990 jako samostatné sdružení. Nejsme závislí na politických ani náboženských ideologiích. Činnost pro děti probíhá ve stovkách pionýrských skupin, resp. oddílů a od roku 2004 i v otevřených volnočasových klubech.
Blíže a více například zde:
Jak odpovídat na otázku, jaký je rozdíl mezi námi a skauty?

Rozdílů je víc, několik zřetelných:
  • v Pionýru jsou společné aktivity pro kluky a holky (skautská metoda upřednostňuje rozdělení činnosti dle pohlaví); - Pionýr se také nehlásí (ale členům v tom nijak nebrání) k žádnému náboženství či jiné ideologii, zatímco skauting je tradičně propojený s pobožností a prvky víry jsou v jeho programu i činnosti přítomné stále;

  • před vůdcovstvím (ve skautingu) Pionýr upřednostňuje větší míru spolupodílu dětí jejich zapojením do samosprávných činností v oddíle a pionýrské skupině.
Máme ale také mnoho společného: Junák i Pionýr nabízí zážitky s partou kamarádů, aktivity v přírodě, tábory, výlety, víkendovky…


Čím se určitě pochlubit


Hodnotné výchovné programy

Výchovné projekty Pionýra představují ucelené sobory námětů na činnost během celého roku, stojí za to je mít na paměti – Výpravy za poznáním, které jsou uceleným souborem programů pro jednotlivé věkové kategorie: Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly či Osmá planeta jsou nejnovější a ceněnou součástí nabídky naší činnosti, vedle toho Pionýrské tábornické oddíly jsou bezkonkurenčně nejstarší a stabilní součástí pionýrského hnutí a další…

Námět na aktivitu pro veřejnost


Maxi… cokoli: puzzle, domino, mikádo.

„Obyčejné“ cokoli by asi příliš dětí nelákalo, ale zkuste jim nabídnout tyto hry v nadměrné velikosti a hned to bude výzva. Komu se kdy naskytne možnost zahrát si domino, které se vejde jen na náměstí, či mikádo, které by zabralo celý obývák? K výrobě domina mohou posloužit velké kartónové krabice, pro mikádo stačí zajít do lesa. Nabízí se také ještě u dětí oblíbené skládání puzzle, samozřejmě opět v nadměrné velikosti. Na obrázku může být ústřední motiv legendy, potřebná mapa apod.