Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Kdo jsme / Lidé / Vyznamenaní

Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Vyznamenaní

Nejvyšší pionýrské vyznamenání je Křišťálová vlaštovka. Uděluje se každý rok pouze jedna (s výjimkou udělování in memoriam) členům nad 26 let za práci pro Pionýr i v Pionýru.

Nositelé vlaštovek


Josef Matoušek Křišťálová vlaštovka, 2017
Josef Matoušek
* 1964
PS J. A. Komenského, Ostrava

Je dlouholetý aktivní člen Pionýra, podílel se na obnovení činnosti samostatného Pionýra, pomohl zachovat svou mateřskou PS J. A. Komenského po roce 1990. S ní se později zapojil do experimentálního ověřování (nových) výchovných programů Pionýra. V době navršených problémů Moravskoslezské krajské organizace Pionýra přijal úlohu organizátora jejich překonávání - předsedy KOP - a postupně se mu podařilo je zvládnout.


Lee Louda, Ing. Křišťálová vlaštovka, 2016
Lee Louda, Ing.
* 1968
147. PS Galaxie, Praha

Byl řadu let vedoucím oddílu i vedoucím 147. PS Galaxie a organizátor táborové činnosti, působil na úrovni Pražské organizace Pionýra jako člen Výkonného výboru PRP, místopředseda i předseda. Organizoval hudební soutěž ProRock, stále působí jako lektor. Je aktivní i na nejvyšší úrovni Pionýra, byl členem Výkonného výboru ČRP, byl předsedou a nyní je členem Rozhodčí komise Pionýra.


Miroslava Horňáková Křišťálová vlaštovka, 2015
Miroslava Horňáková
* 1935
PS Dlouhá Loučka

Je pionýrkou od roku 1965. Po roce 1968 se stala vedoucí Pionýrské skupiny Dlouhá Loučka, zastala ale i mnoho jiných úloh, jako hlavní vedoucí letního tábora, zdravotnice, hospodářka, kuchařka… V současnosti pracuje jako hospodářka PS, píše projekty, zastupuje PS při jednání s obcí, vede účetnictví, udržuje táborovou dokumentaci, stála u zrodu táborové základny. K práci v Pionýru přivedla svého syna, který je současným vedoucím PS, i vnuky, kteří pracují u oddílů a na táborech.


Ludmila Šedivá Křišťálová vlaštovka, 2014
Ludmila Šedivá
* 1943
PS Dubí 2

V roce 1990 se výrazně zasloužila o přechod PS Dubí do Pionýra, dále působila jako vedoucí pionýrské skupiny a členka okresní rady Pionýra. Později se - coby členka krajské rady Pionýra a výkonného výboru KRP – významně podílela i na ustavení Ústecké krajské organizace Pionýra. Je klíčovou postavou Pionýrské skupiny Dubí 2, jejíž přínos je i v obětavé pomoci začínajícím vedoucím a instruktorům.


Libuše Nejedlá Křišťálová vlaštovka, 2013
Libuše Nejedlá
* 1953
PS Dobřany

Od roku 1981 vede pionýrský oddíl, do něhož už přivádějí děti jeho bývalí členové, dnes rodiče. Charakteristickou součástí jeho činnosti jsou výtvarné a rukodělné práce. Stará se o hospodaření řady pionýrských skupin v Plzeňské krajské organizaci Pionýra. Ve vrcholných orgánech sdružení (je dlouholetou členkou České rady Pionýra), uplatňuje především racionální pohled na problémy, zdravý selský rozum a stálý kontakt s praktickým děním v oddíle.


Petr Halada Křišťálová vlaštovka, 2012
Petr Halada
* 1962
8. PS Příbram

Je dlouholetý aktivní člen Pionýra. Po roce 1990 pomohl zachovat „svou“ PS, zároveň byl dlouholetý předseda Okresní rady Pionýra a poté i Pionýrského centra Příbram. Díky němu je na okrese Pionýr zastoupen. Petr jezdí s PS Kamýk nad Vltavou na zimní tábory a se svou 8. PS Příbram na letní tábory. Aktivně se stará o Pionýrskou nemovitost Jizera, kterou jeho PS spravuje. Dvě volební období byl předsedou Pionýra, byl členem ČRP.


Olga Koukalová, Mgr. Křišťálová vlaštovka, 2011
Olga Koukalová, Mgr.
* 1947
PS Hraničář, Červená voda

Působí v Pionýru po mnoho let v různých úlohách. PS Hraničář, kterou vede v Červené Vodě, patří dlouhodobě k největším v Pardubickém kraji. Kromě práce pro pionýrskou skupinu je činná na úrovni Pardubické krajské organizace Pionýra a je dlouholetou aktivní členkou České rady Pionýra. Pro mnoho mladších pionýrů je inspirací svou vytrvalostí a odhodláním ke všemu pionýrskému. Byla oceněna stříbrnou (1. stupeň) Medailí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.


Jiří Vostřel, Ing. Křišťálová vlaštovka, 2010
Jiří Vostřel, Ing.
* 1953
PS MOV Střelka, Kostelec nad Labem

Je dlouholetý aktivní člen Pionýra, pracoval na úrovni republikových orgánů, podílel se na obnovení Pionýra, pomohl zachovat svou mateřskou PS MOV Střelka po roce 1990, pracoval v ORP a později i PC Mělník. Dlouhodobě prosazuje brannou výchovu, připravuje akce a tábory. Je zakladatelem branné hry "Cesta odhodlání". Pionýrská skupina pod jeho vedením nepracuje pouze se členy, ale i s neorganizovanými dětmi a mládeží.


Jindřiška Bornová Křišťálová vlaštovka in memoriam, 2010
Jindřiška Bornová
* 1936, † 2009
2. PS Jablonec

Byla dlouholetá vedoucí pionýrské skupiny v Jablonci nad Nisou, už v 60. letech byla příkladem pro začínající vedoucí. Vždy se dívala dopředu a bylo jí jasné, že dorostu je potřeba se věnovat. Činila tak s vervou ve všech funkcích, které zastávala – jako předsedkyně Městské rady PO SSM v Jablonci nad Nisou, dlouholetá členka České rady Pionýra či výkonného výboru Liberecké KRP. Byla obětavá, pracovitá, organizátorka i inspirátorka.


Ludmila Brynychová, Ing. Křišťálová vlaštovka in memoriam, 2010
Ludmila Brynychová, Ing.
* 1952, † 2009
5. PS Jablonec

V Pionýru byla od roku 1960 a zůstala mu věrná i po roce 1990 na své 5. PS v Jablonci nad Nisou, především jako vedoucí přírodovědného oddílu Netopýři. Zastávala funkce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR i ve vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, při tom ovšem stále jezdila s dětmi, starala se o zázemí tábora, jednoduché základny v Černousích. Byla pracovitá, spravedlivá a všeobecně respektovaná.


Miroslav Mašek Křišťálová vlaštovka, 2009
Miroslav Mašek
* 1952
PS TK Písek

Byl členem Pionýra aktivním na různých úrovních: na Pionýrské skupině Tábornický klub Písek, členem České rady Pionýra i Výkonného výboru České rady Pionýra, i v Jihočeské krajské organizaci Pionýra, předtím byl předsedou okresní rady Pionýra Písek.


Miloš Vysoký, Mgr. Křišťálová vlaštovka in memoriam, 2009
Miloš Vysoký, Mgr.
* 1934, † 2009
1. PS Náchod

Celý život věnoval výchovné a vzdělávací práci s dětmi. Zakládal první pionýrský oddíl na tehdejším okrese Nový Bydžov. Pracoval s oddílem a na pionýrské skupině, ale i na vyšších úrovních. V období samostatného Pionýra 1968 – 1970 byl členem České rady Pionýra, na začátku 70. let odešel. Vždy prosazoval nové metody činnosti, jako třeba odznaky odborností a zájmové odznaky nebo přeshraniční spolupráci. Byl hlavním vedoucím 44 ročníků tábora na Kamenci.


Vladimír Farský Křišťálová vlaštovka, 2008
Vladimír Farský
* 1958
PS Boskovice

Je dlouholetým aktivním členem Pionýra a působí na různých úrovních. Byl členem České rady Pionýra, v letech 1995 – 1998 i členem Výkonného výboru ČRP. Nyní se podílí především na činnosti Jihomoravské KRP, i zde jako člen výkonného výboru. Stále je činný na pionýrské skupině – na níž pracují čtyři oddíly, probíhá pravidelná letní činnost a samozřejmostí jsou rovněž aktivity pro veřejnost, jako je Opravdu dobrý tábor či Český den proti rakovině.


Pavla Špírková Křišťálová vlaštovka, 2007
Pavla Špírková
* 1941
PS Otava, Sušice

Je duší a srdcem pionýrské skupiny Otava Sušice. Zajišťuje její organizační chod, styk s veřejností i vyššími orgány. Reprezentuje a propaguje činnost skupiny i celého Pionýra. Vedla již přes stovku táborů a je i držitelkou ocenění Léta věrnosti – diamantová za 50 let nepřetržitého členství.


Josef Sládeček Křišťálová vlaštovka, 2006
Josef Sládeček
* 1921, † 2013
PS Walden, Plzeň

Byl vedoucím PTO Zálesáci, 45 let vedl pionýrskou skupinu Walden; za léta svého působení vychoval mnoho dětí, jež nyní mají v Pionýru už i svoje děti a vnuky. Byl inspirátorem vybudování táborové základny PS Walden využívanou i mnoha dalšími oddíly a pionýrskými skupinami. Dnes stále pomáhá odchovancům, stará o klubovnu pionýrské skupiny.


Anna Kosaková Křišťálová vlaštovka, 2005
Anna Kosaková
* 1935, † 2013
PS Jihlava 1, Jihlava

V pionýrském hnutí pracovala v různých funkcích celý život, zejména s dětmi. Působila jako vedoucí PS, rovněž na úrovni okresní rady. Byla respektovanou osobností celé Krajské organizace Pionýra kraje Vysočina. V roce 1990 se zasloužila o obnovení samostatného Pionýra. Byla doslova hybatelkou a inspirátorkou řady aktivit.


Martin Bělohlávek, Mgr. Křišťálová vlaštovka, 2004
Martin Bělohlávek, Mgr.
* 1963
PS Záře, Praha

Prošel cestu od vedoucího oddílu, vedoucího PS a tábora, předsedu Pražské rady Pionýra i garanta vzdělávacího centra, lektora. Zasloužil se o obnovu Pionýra jako samostatné organizace a zásadním způsobem přispěl k jeho proměně v moderní demokratický spolek dětí a mládeže. Jeho nápady a píle jsou stále přínosem pro celý Pionýr. Byl mnohokrát oceněn, například i ministrem obrany ČR, je nositelem Medaile Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.


Bohuslav Kühnel Křišťálová vlaštovka, 2002
Bohuslav Kühnel
* 1948
PS Osmička, Maršovice

Prošel řadou funkcí, v nichž osvědčil svoji pracovitost a aktivitu. V letech 1990 – 1991 působil jako předseda Federální rady Pionýra, v níž výrazně přispěl k proměně sdružení. Je dlouholetým vedoucím dětí, členem řady orgánů, podílí se na činnosti odborných pracovních skupin v rámci Pionýra i mimo něj.


Markéta Svobodová Křišťálová vlaštovka, 2002
Markéta Svobodová
* 1951
PS Tuláci, Ústí nad Labem

Patří k dlouholetým aktivním členům Pionýra. Byla členkou vrcholných pionýrských orgánů. V době proměny Pionýra se zasloužila o rozvoj řady konkrétních aktivit celého sdružení (např. Pionýrská stezka). Nyní stejně zodpovědně pracuje na úrovni pionýrské skupiny i krajské rady Pionýra.


Věra Behúnová Křišťálová vlaštovka, 2001
Věra Behúnová
* 1932, † 2012
PS Julia Fučíka, Kroměříž

Byla nejdéle aktivně pracujícím pionýrem v okrese Kroměříž. Pionýrská skupina, na níž působila, se stále rozvíjí díky lidem, které vychovala. Pod jejím vedením členové skupiny vybudovali základnu, jež dnes jako jeden ze dvou pevných objektů s celoročním provozem slouží v tomto okrese Pionýru. Významně se podílela na práci okresní i krajské rady Pionýra.


Jaroslav Dobiáš Křišťálová vlaštovka, 2001
Jaroslav Dobiáš
* 1946, † 2004
PS Táborníci, Valašské Meziříčí

Působil ve sdružení aktivně téměř 30 let. Od roku 1972 nepřetržitě vedl oddíl a pravidelně připravoval tábory. Patřil k těm, kteří se zasloužili o to, že Pionýr v okrese Vsetín po roce 1989 nezanikl. Pracoval v různých funkcích a komisích na všech úrovních. Byl pravidelným účastníkem mnoha soutěží v turistických dovednostech. Vychoval řadu instruktorů a vedoucích.


Miroslav Dumbrovský Křišťálová vlaštovka in memoriam, 2001
Miroslav Dumbrovský
* 1933, † 2001
PS Raduň, Opava

Pracoval v okresní i České radě Pionýra zejména v oblasti kulturně-výchovné činnosti. Je autorem metodického materiálu Apollónovy hry. Dlouhá léta vedl oddíl a pionýrskou skupinu v Raduni a organizoval letní činnost. Po roce 1990 se výrazně zapsal do činnosti Pionýra jako spolutvůrce otevřené soutěže ”Pionýrský sedmikvítek” v jeho taneční a rukodělné části.


František Křížek Křišťálová vlaštovka, 2001
František Křížek
* 1936, † 2011
PS Starý Plzenec, Starý Plzenec

Pracoval v Pionýru více než 30 let, z toho posledních 10 let ve funkci předsedy ORP. I přes zdravotní problémy dlouhou dobu nepolevoval v nasazení.


Antonín Pospíšil Křišťálová vlaštovka in memoriam, 2001
Antonín Pospíšil
* 1931, † 2000
PS Obránců míru, Chropyně

Pracoval v pionýrském hnutí nepřetržitě od 50. let převážně jako dobrovolný pracovník, osm let jako ředitel ODPM. Po roce 1990 se aktivně zapojil do obnovení PS Obránců míru v Chropyni. Pod jeho vedením započala PS rekonstrukci táborové základny Skavsko. Jako zastupitel OÚ prosazoval zájmy dětí a mládeže, jeho zásluhou se Pionýr v Chropyni po roce 1990 prosadil na veřejnosti.