Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR
NAVIGACE: Kdo jsme / Ideály Pionýra

Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 10 000 účastníků.

Ideály Pionýra

Ideály Pionýra jsou otevřenou bránou a výzvou. Jde o základní kameny naší výchovné práce. Vyjadřují možná poněkud abstraktní hodnoty, předávané však dětem srozumitelně – pomocí her, osobním příkladem…

Není účelem umět Ideály recitovat jako básničku ani dosáhnout jakési cílové pásky, ale naopak vnímat je jako vodítka v konkrétních situacích, stále je totiž co zlepšovat – na nás samotných i v okolí. Děti je třeba i nevědomě vnímají a prožívají při každé aktivitě. Stezka odvahy či táborová noční hlídka se neobejde bez Překonání, společný úklid klubovny je prvním krůčkem k Pomoci i chápání Ideálu Příroda, výlet do muzea spojuje Poznání i Paměť, umění přiznat vlastní chybu je jednou z mnoha tváří Ideálu Pravda - prožitek toho všeho s kamarády je podstatou Ideálu Přátelství.

Hodnoty vyjádřené Ideály Pionýra jsou trvalé, nepodléhají aktuálním trendům. Společně tvoří nerozlučně propojený celek, který nabízí ohromné množství pohledů a způsobů vnímání. Cíl je však stále stejný – výchova slušného aktivního člověka.