Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
Přihlásit se
NAVIGACE: Inspiruj se / Studentské práce

Osvědčilo se nám

Chcete přilákat k ručním pracem i kluky? Začněte kytičkami z organzy, protože opalovat látku nad svíčkou baví i ty největší zlobiče.

Další...
 

Studentské práce

Pionýr se dlouhodobě zabývá výzkumnou činností v oblasti volného času dětí a mládeže. Výzkum přitom zpravidla vychází z provozních potřeb spolku, jako je například:

 - zjišťování potřeb Pionýra (jako celku) při
   přípravě projektů,
 - ankety pro lepší cílení podpory uvnitř spolku,
 - obsahová příprava jednání,
 - dotazování spokojenosti účastníků aktivit.

Uvědomujeme si však, že řada z témat by si zasloužila podrobnější zkoumání. V minulosti již některá z nich byla zpracována v podobě ročníkových, bakalářských či diplomových prací. Celá řada oblastí však na zpracování čeká. Proto jsme se rozhodli vytvořit předpoklady pro systematičtější vědecko-výzkumnou činnost.

Co nabízíme

 - Náměty na diplomové a další práce
 - Informace o Pionýru
 - Využití našich vnitřních informačních toků a organizační podporu
 - Dílčí zkušenosti dobrovolníků i zaměstnanců, konzultanty, případně oponenty
 - Živou laboratoř – možnost praktického ověřování
 - Zveřejnění prací

Co hledáme

 - Studenty – zájemce o přípravu a zpracování výzkumu
 - Vedoucí prací – pracovníky vysokých a středních škol, kteří by vedli studenty v práci
   (formulace témat, podpora při zpracování, hodnocení práce)
 - Vědecká pracoviště, která by garantovala kvalitu zpracování

Co očekáváme

 - Nové myšlenky
 - Hodnověrné výstupy
 - Kvalifikované návrhy a postupy
 - Inspirativní podněty
 - Odpovědi na aktuální otázky Pionýra

Témata prací jsou k nahlédnutí zde, nebo si je můžete stáhnout.


Bližší informace můžete získat na studentske_prace@pionyr.cz.