Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
Přihlásit se
NAVIGACE: Inspiruj se / Hry a aktivity / Koťátko na dětském hřišti

Osvědčilo se nám

Do lodě vždy všechno přivažte, hlavně houbičku, neuplave.

Další...

Náhodná hra

Krizové situace

Více...
 

Koťátko na dětském hřišti

Čas přípravy Čas realizace Místo Roční období Počet účastníků
Čas přípravy Čas realizace Místo Roční období Počet účastníků
20 minut 1 hodina místnost, klubovna, venku celý rok od 2

AutorPionýr
Vytvořeno27. 8. 2014, 13.36
Věková kategorie nejmenší – 7 let
(předškoláci – 1. třída)
Výchovný programMláďátka a Zvířátka
Pracovní listyAno
Klíčové kompetence Ke komunikaci
Občanská
Pracovní
Hodnocení
Zatím nehodnoceno.
Pro hodnocení se přihlaste.

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská, pracovní.

Konkrétní cíl: Seznámit se s životem na hřišti. Umět rozlišit, co je správné a co se na dětském hřišti nesmí dělat. Práce s představivostí – psychomotorický padák. Rozvoj schopnosti spolupracovat s ostatními a řídit se pokyny.

Motivace

Hra patří mezi základní činnosti dítěte. Žádná hra se však neobejde bez pravidel. S nejrůznějšími pravidly se dítě bude setkávat celý život. Pokusíme si uvědomit, jaké chování je společností akceptováno a jaké ne.

Potřeby

Pastelky, psychomotorický padák, míče podle počtu skupinek.

K tomuto metodickému listu je pracovní list S1A.

Provedení

Po převyprávění úvodního příběhu koťátka na dětském hřišti rozdáme dětem pracovní listy „Co patří a nepatří na dětské hřiště“.

Pracovní list – Co patří a nepatří na dětské hřiště Úkoly:

1. Na obrázku jsou věci, které na hřiště nepatří. Vybarvi u nich čtvereček červeně.

2. U věcí, které na hřiště patří, vybarvi čtvereček zeleně.

3. Do rámečku nakresli, co ještě podle tebe patří na dětské hřiště (prolézačky, odpadkový koš, voda na mytí, toaleta…).

V další části schůzky pracujeme s představivostí dětí. Pro první část hry použijeme psychomotorický padák, hrajeme hru na kolotoč. Potom následují hry na houpačku a prolézačku.

Kolotoč

Děti si představí, že jsou na hřišti a jezdí na kolotoči (psychomotorický padák). Všichni se postaví do kola a každý se drží „padáku“. Vedoucí nebo instruktor pak dává pokyny od jednoduchých po složitější (např. držíme se oběma rukama a chodíme dokola, držíme se rukama křížem, držíme se jednou rukou, změna směru na nějaké zvukové příp. světelné znamení…). Je možné doplnit o míček uprostřed padáku.

Děti mohou též chodit s padákem dokola a zpívat například písničku Kolo, kolo mlýnský.

Houpačka

Děti se rozdělí nejprve do dvojic. Posadí se na zem, chytí se za ruce, pokrčí kolena a chodidly se dotýkají. Potom už se jenom houpají zepředu dozadu. Lze dělat i ve čtveřici – vznikne něco jako veslice. Vždy dva a dva jdou proti sobě.

Tunel

Děti rozdělíme do dvou či více skupin. V každé skupince se postaví za sebe ve stoji rozkročném na start. Děti mají za úkol překonat určitou vzdálenost – například 3 metry (v závislosti na počtu dětí) tak, že ten, který stojí první v zástupu, pošle tunelem z rozkročených nohou míč a ten si děti mezi sebou podávají. Když dojde k poslednímu v řadě, ten vezme míč a běží s ním podle řady dopředu na první místo a opět míč posílá „tunelem“ dozadu. Hra končí, když první v řadě stojí „na“ nebo „za“ cílovou čarou.

Pokud máme v blízkosti klubovny hřiště a je příznivé počasí, můžeme zakončit schůzku vycházkou na hřiště. Pozor při přesunu na hřiště, je třeba zopakovat pravidla pro tento přesun.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Překonání a Poznání.

Pozor na

Bezpečný přesun na dětské hřiště. Bezpečnost dětí při pobytu na dětském hřišti (na trampolíně vždy pouze jedno dítě).

Nabídková legenda

Koťátko …. se vydalo na svoji průzkumnou výpravu. Už delší dobu ho zajímalo, co je to za plotem, okolo kterého chodí s maminkou na procházky. Protáhlo se pod dvířky, protože koťátka si dvířka otevírat neumějí, a začalo se rozhlížet. Jé, tam bylo zajímavých a barevných věcí. Vidí prolézačky, pískoviště, houpačky, skluzavku – víte, děti, kam se koťátko šlo podívat? Na dětské hřiště. Hned si všechny prolézačky, houpačky i skluzavky vyzkoušelo, jenom na písek nešlo – tam zvířátka nesmějí. Děti, poradíte koťátku, jak si na hřišti hrát a co se na hřišti smí a co nesmí dělat?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí s poruchami učení se často objevuje porucha prostorové orientace či hrubé motoriky, buďte tedy trpěliví, pokud nezvládají pohyby při hrách s psychomotorickým padákem tak dokonale – vždy jim polohu znovu zopakujte, ale do nápodoby pohybů je určitě nenuťte! Při vybarvování čtverečků v pracovních listech pozor na děti s dysgrafií, které mají „křečovité“ držení psacích potřeb (pastelek) – je potřeba dbát na správné postavení ruky a uvolněnost (okolo 3 let je to nazýváno jako „špetkový úchop“). Oslabené prostorové vnímání způsobuje i problémy s kreslením, proto vždy podporujte sebevědomí dítěte pochvalou.


Soubory

Diskuse

Pro přidání příspěvku se přihlaste.