Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL

Přihláška - 21. květinový den - 10. 5. 2017

- odešlete, prosím, do 31. 3. 2017Adresa pro doručení květin a pokladních vaků:


Závazně objednávám:

(po 50 ks)
Preferuji velikost triček pro dobrovolníky*:
*Celkový počet triček = 2 ks ke každému objednanému pokladnímu vaku. Informace o preferované velkosti triček je nezávazná, trička budou dodána dle možností organizátora!

Města, kde budeme sbírku konat:
Po skončení sbírky budeme výtěžek předávat na vybraných pobočkách České pošty. Uveďte pobočku, která je pro Vás nejvýhodnější (seznam naleznete zde).

Poučení:
Přihlášení účastníci souhlasí s využitím a zpracováním svých osobních údajů v rámci organizace sbírky. Převzetím zásilky s materiály pro zajištění sbírky přijímají přihlášení hmotnou odpovědnost za zaslané materiály a provedou jejich řádné vrádení dle vratného protokolu a instrukcí, které obdrží v zásilce, a to nejpozději do 13.6.2017.
Důležité upozornění: Podle zákona č. 117/2001 Sb. nelze samostatným prováděním sbírky pověřit fyzickou osobu mladší 15 let. Pedagogům doporučujeme získat od rodičů písemný souhlas k účasti na akci ČDPR.