Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR

NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží
na léta 2016 – 2020

K čemu je to dobré

První důvod smyslu usilování o tento titul je zajištění určité (ekonomické) jistoty, protože tzv. uznané organizace mají na pět roků zajištěn partnerský vztah s MŠMT, což by mělo přinést větší jistotu v grantovém řízení. Jde tak o vyslyšení opakovaných výzev, že nulová jistota ve financování výchovných spolků (pokud získávaly prostředky z roku na rok) omezuje jejich rozvoj. Což je zásadní posun ve srovnání s předcházejícími roky.

Druhým důvodem je sdělení veřejnosti, že Pionýr se nepohybuje na okraji. Je organizací osvědčenou, spolehlivou a respektovanou, chcete-li „uznanou“. Má promyšlený výchovný program, funkční přípravu vedoucích a činnost, která stojí za podporu. Titul tak má být i signálem pro veřejnost.

Třetí význam spočívá v tom, že jisté znehodnocení titulu z předchozích období je překonané. Záplava držitelů z minulosti je pryč. Dnes je uznaných organizací třináct v celé republice. I to o něčem může svědčit.

Dejte o tom vědět

Umístěním "razítka" na
  • web PS/oddílu
  • propagační tiskoviny
  • pozvánky na akce a tábory
"Razítko" NNO pracující s dětmi si stáhněte na servisu Pionýra.