Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL

Směrnice o hlavní činnosti

Děti na táboře. V návaznosti na závěry z opakovaných hodnocení kvality, která v Pionýru v posledních letech probíhají, vznikl záměr vytvořit Směrnici o hlavní činnosti, tj. vnitřní předpis, který upravuje základní pravidla pro naši výchovnou práci s dětmi a mládeží.
Konference o činnosti Pionýra v roce 2015 proto stanovila úkol zpracovat návrh. Jeho naplnění připadlo členům Výkonného výboru ČRP, ale podílelo se na něm i mnoho dalších spoluautorů a odborníků. Všichni si zaslouží poděkování.

Nejde o dokument přelomový ve  smyslu zavedení zásadních novinek, naopak směrnice v řadě ohledů „jen“ pojmenovává běžnou praxi. Zdánlivě ji tak někteří mohou považovat za nadbytečnou. Nesporných přínosů má ovšem několik:
  • sjednocuje postupy, které se tradují;
  • podrobněji než Program Pionýra rozvádí odlišnosti naší výchovné práce od jiných institucí v oblasti neformálního vzdělávání;
  • pro kontrolní orgány dává odpovědi na otázky, jak máme upraveno to či ono, např. z hlediska bezpečnosti či organizace práce.
Česká rada Pionýra návrh schválila (4. 11. 2017) a dokument bude účinný od 31. 1. 2018.
Návazně na text Směrnice o hlavní činnosti je zpracováván soubor příloh, z velké části jde o aktuálně používané vzory a formuláře (např. POZ), ale nejde pouze o administrativu. Náměty k nim je možné posílat do 10. ledna 2018 na e-mail pionyr@pionyr.cz.

Přílohy ke směrnici