Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL

Směrnice o hlavní činnosti
NÁVRH

Děti na táboře. V návaznosti například na závěry z opakovaných hodnocení kvality, která v Pionýru v posledních letech probíhají, vznikl záměr vytvořit Směrnici o hlavní činnosti. Jedná se o vnitřní předpis, který upravuje základní pravidla pro naši výchovnou práci s dětmi a mládeží.
Konference o činnosti Pionýra v roce 2015 proto stanovila úkol zpracovat návrh během dvou let. Jeho naplnění připadlo členům Výkonného výboru ČRP, ale podílelo se na něm i mnoho dalších spoluautorů a odborníků. Nyní je připravena pracovní verze směrnice k připomínkám.

Nejde o dokument přelomový ve  smyslu zavedení zásadních novinek, naopak směrnice v řadě ohledů „jen“ pojmenovává běžnou praxi. Zdánlivě ji tak někteří mohou považovat za nadbytečnou. Nesporných přínosů má ovšem několik:
  • sjednocuje postupy, které se tradují;
  • podrobněji než Program Pionýra rozvádí odlišnosti naší výchovné práce od jiných institucí v oblasti neformálního vzdělávání;
  • pro řadu kontrolních orgánů dává odpovědi na otázky, jak máme upraveno to či ono – z hlediska bezpečnosti či organizace práce.
Je proto na místě se s jejím návrhem seznámit. Také proto, že pro tuhle chvíli jde o „poslední“ příležitost do textu promítnout nové nápady a připomínky. Ty budou sbírány do konce září a následně vyhodnoceny při přípravě finálního návrhu, který bude 4. listopadu 2017 předložen České radě Pionýra.

Zda se tvůrcům podařilo zadání Konference o činnosti Pionýra naplnit, se můžete přesvědčit ve zveřejněných klíčových částech navrženého dokumentu:

Návazně na hlavní text je zpracováván soubor příloh, z velké části jde o aktuálně používané vzory a  formuláře (např. POZ). Níže jsou uvedené texty směrnice doplněné o čísla příloh, které si můžete prostudovat v části Přílohy ke směrnici.
Podněty, doplňky či návrhy úprav adresujte do 5. 10. 2017 na e-mail: pionyr@pionyr.cz