Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL

GDPR a Pionýr

Co je GDPR?

Děti si špitají. General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je ucelený soubor pravidel pro práci s osobními údaji a jejich ochranu proti zneužití. Tato norma bude od 25. 5. 2018 platná v celé Evropské unii. Ve stručnosti lze říct, že shrnuje do jednoho předpisu řadu již existujících a platných pravidel. Oproti současné úpravě v ČR přináší jen několik skutečných novinek. Kromě jistého zpřísnění lze ale očekávat, že také způsobí vyšší zájem o ochranu osobních údajů. Proto je nutné se na její vstup v účinnost důkladně připravit.

Co se kolem GDPR zatím událo v Pionýru?

  • Byla ustavena pracovní skupina z pracovníků ústředí.
  • Proběhla vstupní analýza.
  • Výsledky analýzy byly konzultovány s několika odborníky.

Co dál?

Práce na přípravě Pionýra na tuto normu musí samozřejmě pokračovat. Na této stránce vám budeme postupně nabízet aktuální informace, odkazy a podobně. Pro začátek jsou dva, ale budou přibývat další:
Vzor registračního listu člena
Prezentace k GDPR pro poradu předsedů KOP (4. 11. 2017)