Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Soutěž etapových her

Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

CETEH - Soutěž etapových her

každoročně vyhlašuje Česká rada Pionýra od roku 2003. Cílem je zajistit zdokumentování táborových a celoročních etapových her realizovaných v rámci Pionýra a vytvořit databázi, ze které by mohli čerpat inspiraci naši oddíloví vedoucí a instruktoři.

O celotáborové etapové hře

se hovoří jako o českém vynálezu a je častým programovým doplňkem našich táborů. Poskytuje pojítko, příběh, legendu, která prostupuje celým pobytem na táboře; a mnohdy také motivaci pro většinu táborových činností. Leckdy představuje lákadlo, kvůli kterému děti na tábor chtějí jet, a často ovlivňuje i jejich chování na táboře. Má ústřední motiv, začátek, postupně nebo nezávisle na sobě se odvíjející etapy a konec, který představuje vyvrcholení celého táborového snažení. Etapové hry patří k osvědčeným formám činnosti na letních táborech i během roku. Zejména tábory díky nim získávají potřebný spád a mnoho příležitostí, jak zajímavě skloubit i odlišné činnosti.