Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Výtvarná činnost

Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Výtvarná činnost

Soutěžní oblast „Výtvarná činnost“ je jako ostatní části Pionýrského Sedmikvítku otevřená pro jednotlivce i kolektivy. Na oblastní kola navazuje korespondenční finále. Nezávislá porota hodnotí výtvarné práce tvořené různými technikami a z rozličných materiálů, stejně jako keramické výrobky.

Propozice a soutěžní řád 2017

Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
Pořadatel RF: Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se SVČ, p .o., Sokolská 70, Holešov
Termín konání: 14. října 2017
Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov - Sokolská 70, Holešov
Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 15. září 2017
Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov - Sigmundová Martina

DO SOUTĚŽE, PROSÍME, ZAŘAZUJTE PRÁCE ZHOTOVENÉ V ROCE 2017.
 1. Soutěží se v těchto oborech:
  1. výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů (dvourozměrné)
  2. keramika
  3. trojrozměrné výtvarné práce – šperky, doplňky oděvů, sochy, apod.

 2. Jednotné téma tohoto ročníku: Svět zvířat (práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny).

 3. Kategorie:
  Aděti nar. 2011 a mladší
  Bděti nar. 2009 - 2010
  Cděti nar. 2006 - 2008
  Dděti nar. 2003 - 2005
  Emládež nar. 1999 - 2002
  Fmládež nar. 1991 - 1998

 4. Vysílající organizace:
  Do jednotlivých kategorií práce zařazujte podle toho, kde a kdy byly v roce 2017 zhotoveny. (Pokud dítě vytvořilo práci např. v březnu 2017 jako žák MŠ – soutěží práce za MŠ, kterou navštěvovalo, i když v době finále bude již žákem ZŠ. Vysílající organizace bude MŠ. Pokud práci dítě zhotovilo na podzim 2017 již jako žák ZŠ – práce je zařazena k této ZŠ.) U prací soutěžících za oddíl nebo skupinu se uvádí samozřejmě název oddílu nebo PS jako vysílající organizace.

 5. Přihláška:
  Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška a seznam prací, oboje zaslané nebo předané pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 15. září 2017.
  Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně uvedené v seznamu u přihlášky a řádně označené dle následujících kritérií.

  Označení prací:
  Práce, prosíme, označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4x4 cm
  • u výkresů na přední straně – pravý dolní roh
  • u plastických prací a keramiky připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu)

  Na jmenovku je nutno uvést:
  1. Jméno a příjmení soutěžícího
  2. Soutěžní kategorii (A - F)
  3. Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se díla budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny - zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace.)
  4. Název díla

  Velikost 4x4 cm na viditelném místě je důležitá z toho důvodu, že při hodnocení prací odbornou porotou budou jmenovky překryty šatnovými bločky se startovním číslem. Na vernisáž a následnou výstavu budou opět zveřejněny návštěvníkům.

  Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže.


 6. Do republikové přehlídky se zařazují vítězné práce ze školních, oblastních i krajských přehlídek. Pokud někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů, MŠ, ZŠ, SŠ jsou garanty kvality a množství zasílaných prací. Od jednoho autora mohou být v oboru max. dvě práce a z jedné organizace maximálně tři autoři v dané kategorii! U soutěžících škol sdělíme maximální počet na vyžádání dle počtu žáků.

 7. Forma účasti:
  1. zasilatelská
  2. účast na slavnostním vyhlášení s bohatým programem přímo v Holešově

 8. Účastnický poplatek:
  1. Forma účasti: zasilatelská
   Za každou zásilku prací (počet prací nerozhoduje) 150,- Kč.
   Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci.
   (Přímí účastníci programu v Holešově tento poplatek nehradí - práce jim budou zaslány nebo dovezeny po ukončení výstavy- nejpozději do 30. 11. 2017).

  2. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově
   Účastnický poplatek při účasti na přehlídce pro jednotlivce:
   • kompletní účastnický poplatek: 100,- Kč (pátek - sobota)
    v ceně nocleh + páteční a sobotní program, fakultativně možno objednat stravování (páteční večeře + sobotní oběd).
   • účast pouze na sobotním slavnostním vyhlášení
    poplatek 40,- Kč / účastník.
    Soutěžící a hosté (vedoucí vysílajících organizací) žádné vstupné neplatí.

 9. Vyhodnocení provádí minimálně sedmičlenná nezávislá odborná porota složená z výtvarníků regionu Holešovska a 1 zástupce SVČ Holešov. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou - Galavečer, 14. října 2017.

 10. Časový harmonogram a program:
  Pátek
  17.00 - 19.00 možný příjezd účastníků a ubytování
  19.00 – 22.00 prohlídka SVČ, individuální program v klubovnách
  Sobota
  Dopoledne proběhne nabídkový program a od 17.00 se bude konat slavnostní vyhlášení.

  Ostatní:
  Tipy na samostatné výlety
  V okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž - zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

  V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh popř. stravu do neděle.
  Bližší informace na vyžádání. Více o nás naleznete na www.tymycentrum.cz.

 11. Vyhlašovatel i pořadatel může použít výtvarné dílo, fotografickou dokumentaci pořízenou při soutěži k propagaci spolku Pionýr, z. s.

 12. Pořadatel má právo provést změnu soutěžního řádu.


Soutěžní řád a propozice 2017

Přehled ročníku 2016 naleznete zde.
Přehled ročníku 2015 naleznete zde.
Přehled ročníku 2014 naleznete zde.
Přehled ročníku 2013 naleznete zde.
Přehled ročníku 2012 naleznete zde.