Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Výtvarná činnost

Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Výtvarná činnost

Soutěžní oblast „Výtvarná činnost“ je jako ostatní části Pionýrského Sedmikvítku otevřená pro jednotlivce i kolektivy. Na oblastní kola navazuje korespondenční finále. Nezávislá porota hodnotí výtvarné práce tvořené různými technikami a z rozličných materiálů, stejně jako keramické výrobky.

Propozice a soutěžní řád 2017/2018

Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
Pořadatel RF: Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se SVČ, p .o., Sokolská 70, Holešov
Termín konání: 24. března 2018
Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov - Sokolská 70, Holešov
Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 28. únor 2018
Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov - Sigmundová Martina

DO SOUTĚŽE, PROSÍME, ZAŘAZUJTE PRÁCE ZHOTOVENÉ V ROCE 2017.
 1. Soutěží se v těchto oborech:
  1. výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů (dvourozměrné)
  2. keramika
  3. trojrozměrné výtvarné práce – šperky, doplňky oděvů, sochy, apod.

 2. Jednotné téma tohoto ročníku: Máme rádi zvířata (práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny).

 3. Kategorie:
  Aděti nar. 2011 a mladší
  Bděti nar. 2009 - 2010
  Cděti nar. 2006 - 2008
  Dděti nar. 2003 - 2005
  Emládež nar. 1999 - 2002
  Fmládež nar. 1991 - 1998

 4. Vysílající organizace:
  Do jednotlivých kategorií práce zařazujte podle toho, kde a kdy byly v roce 2017 zhotoveny. (Pokud dítě vytvořilo práci např. v březnu 2017 jako žák MŠ – soutěží práce za MŠ, kterou navštěvovalo, i když v době finále bude již žákem ZŠ. Vysílající organizace bude MŠ. Pokud práci dítě zhotovilo na podzim 2017 již jako žák ZŠ – práce je zařazena k této ZŠ.) U prací soutěžících za oddíl nebo skupinu se uvádí samozřejmě název oddílu nebo PS jako vysílající organizace.

 5. Přihláška:
  Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška a seznam prací, oboje zaslané nebo předané pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 28. února 2018.
  Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně uvedené v seznamu u přihlášky a řádně označené dle následujících kritérií.

  Označení prací:
  Práce, prosíme, označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4x4 cm
  • u výkresů na přední straně – pravý dolní roh
  • u plastických prací a keramiky připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu)

  Na jmenovku je nutno uvést:
  1. Jméno a příjmení soutěžícího
  2. Soutěžní kategorii (A - F)
  3. Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se díla budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny - zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace.)
  4. Název díla - není podmínkou, při hodnocení porotou jsou štítky zakryty

  Velikost 4x4 cm na viditelném místě je důležitá z toho důvodu, že při hodnocení prací odbornou porotou budou jmenovky překryty šatnovými bločky se startovním číslem. Na vernisáž a následnou výstavu budou opět zveřejněny návštěvníkům.

  Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže.

 6. Do republikové přehlídky se zařazují vítězné práce ze školních, oblastních i krajských přehlídek. Pokud někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů, MŠ, ZŠ, SŠ jsou garanty kvality a množství zasílaných prací. Od jednoho autora mohou být v oboru max. dvě práce a z jedné organizace maximálně tři autoři v dané kategorii! U soutěžících škol sdělíme maximální počet na vyžádání dle počtu žáků.

 7. Forma účasti:
  1. zasilatelská
  2. účast na slavnostním vyhlášení s bohatým programem přímo v Holešově

 8. Účastnický poplatek:
  1. Forma účasti: zasilatelská
   Za každou zásilku prací (počet prací nerozhoduje) 150,- Kč.
   Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci.

  2. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově
   Účastnický poplatek při účasti na přehlídce pro jednotlivce:
   • kompletní účastnický poplatek: 90,- Kč (pátek - sobota)
    v ceně sobotní program + nocleh
   • účast pouze na sobotním slavnostním vyhlášení
    poplatek 40,- Kč / účastník.
    Soutěžící a hosté (vedoucí vysílajících organizací) žádné vstupné neplatí.

 9. Vyhodnocení provádí minimálně sedmičlenná nezávislá odborná porota složená z výtvarníků regionu Holešovska a 1 zástupce SVČ Holešov. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou - Galavečer, 24. března 2018.

 10. Časový harmonogram a program:
  Pátek
  17.00 - 19.00 možný příjezd účastníků a ubytování
  19.00 – 22.00 prohlídka SVČ, individuální program v klubovnách
  Sobota
  Dopoledne proběhne nabídkový program a od 17.00 se bude konat slavnostní vyhlášení.
  Nabídku i ceny jednotlivých dílen upřesníme nejpozději 10 dnů před akcí.

  Ostatní:
  Tipy na samostatné výlety
  V okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž - zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

  V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh popř. stravu do neděle (nocleh 50,- Kč/osoba).
  Bližší informace na vyžádání. Více o nás naleznete na www.tymycentrum.cz.

 11. Vyhlašovatel i pořadatel může použít výtvarné dílo, fotografickou dokumentaci pořízenou při soutěži k propagaci spolku Pionýr, z. s.

 12. Pořadatel má právo provést změnu soutěžního řádu.


Soutěžní řád a propozice 2017/2018

Přehled ročníku 2017 naleznete zde.
Přehled ročníku 2016 naleznete zde.
Přehled ročníku 2015 naleznete zde.
Přehled ročníku 2014 naleznete zde.
Přehled ročníku 2013 naleznete zde.
Přehled ročníku 2012 naleznete zde.