Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Tanec

Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Tanec

Tanec je otevřená taneční soutěž pro všechny kolektivy ČR. Porota při vystoupení hodnotí vhodnost výběru hudby, choreografii, techniku, výraz – tanečnost, oblečení – vhodnost, účelnost a celkový dojem.

Propozice

Vyhlašovatel soutěže:
Pionýr, z. s.
Pořadatelé soutěže:
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka
Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ: 670 29 698
Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov IČ: 750 88 606
Datum pořádání: neděle 26. 11. 2017
Místo pořádání: Společenská hala Holešov
Odpovědný zástupce za průběh soutěže:
Mgr. Jarmila Vaclachová
Tel: 573 396 928, mobil: 734 358 562
e-mail: vsetuly@centrum.cz
Odpovědný zástupce za ubytování, stravování a finance: Ilona Kupková
Účast v soutěži: všechny taneční kolektivy ČR
Vedoucí soutěže: Alena Starečková
Porota: dle soutěžního řadu
Technické podmínky: parkety, 12 x 15 m
Uzávěrka přihlášek: 16. 11. 2017
Adresa k zasílání přihlášek na soutěž, k ubytování a stravování:
elektronicky – vsetuly@centrum.cz
poštou – SVČ, p. o. Sokolská 70, 769 01 Holešov

Věkové kategorie:
 • Děti I – (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2010 a výše
 • Děti II – (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2006 a výše
 • Junioři – (do 15 let) všichni tanečníci jsou roční narození 2002 a výše
 • Hlavní – (nad 15 let) taneční skupiny, ve které jsou tanečníci ročník narození 2001 a níže

Disciplíny
HOBBY - tanečník ani taneční skupina nesmí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením
 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky
REGISTROVANÍ – taneční skupina je registrována taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením
 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky
Předběžný časový harmonogram
Neděle 26. 11. 2017

08:00 – 10:30 Prostorové zkoušky
08:00 – 10:00 Prezence soutěžících
11:00 Zahájení soutěže
11:00 – 20:00 Soutěž
Startovné
50,- Kč za účastníka, 70,- Kč pro nečleny Pionýra
- startovné platí účastník za každé vystoupení zvlášť

Doplňující platby:
Pro kolektivy ze vzdálenějších míst možnost ubytování.
Ubytování v SVČ Holešov na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích.
Cena 50,- Kč za osobu a noc.
Stravování ve SVČ:
sobotní snídaně 30,- Kč, nedělní snídaně 30,- Kč
Úhrada: na místě

Vstupné: 50,- Kč za osobu

Ceny:
- všichni účastníci obdrží účastnický list
- všichni finalisté obdrží diplom
- první tři místa obdrží pohár nebo medaile
- vítěz každé kategorie obdrží věcné ceny
- skupiny nominované porotou se zúčastní koncertu “Děti dětem“ v Praze

Propozice republikového finále 2017 a soutěžní řád ke stažení.

Přehled ročníku 2016 naleznete zde.
Přehled ročníku 2015 naleznete zde.
Přehled ročníku 2014 naleznete zde.
Přehled ročníku 2013 naleznete zde.
Přehled ročníku 2012 naleznete zde.