Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Tanec

Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Tanec

Tanec je otevřená taneční soutěž pro všechny kolektivy ČR. Porota při vystoupení hodnotí vhodnost výběru hudby, choreografii, techniku, výraz – tanečnost, oblečení – vhodnost, účelnost a celkový dojem.

Propozice

Vyhlašovatel soutěže:
Pionýr, z. s.
Pořadatelé soutěže:
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka
Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ: 670 29 698
Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov IČ: 750 88 606
Datum pořádání: sobota 26. 11. 2016
Místo pořádání: Společenská hala Holešov
Odpovědný zástupce za průběh soutěže:
Mgr. Jarmila Vaclachová
Tel: 573 396 928, mobil: 734 358 562
e-mail: vsetuly@centrum.cz
Odpovědný zástupce za ubytování, stravování a finance: Ilona Kupková
Účast v soutěži: všechny taneční kolektivy ČR
Vedoucí soutěže: Alena Starečková
Porota: dle soutěžního řadu
Technické podmínky: parkety, 12 x 15 m
Uzávěrka přihlášek: 16. 11. 2016
Adresa k zasílání přihlášek na soutěž, k ubytování a stravování:
elektronicky – vsetuly@centrum.cz
poštou – SVČ, p. o. Sokolská 70, 769 01 Holešov

Věkové kategorie:
 • Děti I – (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2009 a výše
 • Děti II – (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2005 a výše
 • Junioři – (do 15 let) všichni tanečníci jsou roční narození 2001 a výše
 • Hlavní – (nad 15 let) taneční skupiny, ve které jsou tanečníci ročník narození 2000 a níže

Disciplíny
HOBBY - tanečník ani taneční skupina nesmí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením
 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky
REGISTROVANÍ – taneční skupina je registrována taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením
 • Formace společenských tanců
 • Formace klasických tanců, Country tance
 • Disco, Show Dance, Orientální tance
 • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
 • Mažoretky
Předběžný časový harmonogram
Sobota 26. 11. 2016

08:00 – 10:30 Prostorové zkoušky
08:00 – 10:00 Prezence soutěžících
11:00 Zahájení soutěže
11:00 – 20:00 Soutěž
Startovné
50,- Kč za účastníka, 70,- Kč pro nečleny Pionýra
- startovné platí účastník za každé vystoupení zvlášť

Doplňující platby:
Pro kolektivy ze vzdálenějších míst možnost ubytování.
Ubytování v SVČ Holešov na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích.
Cena 50,- Kč za osobu a noc.
Stravování ve SVČ:
sobotní snídaně 30,- Kč, nedělní snídaně 30,- Kč
Úhrada: na místě

Vstupné: 50,- Kč za osobu

Ceny:
- všichni účastníci obdrží účastnický list
- všichni finalisté obdrží diplom
- první tři místa obdrží pohár nebo medaile
- vítěz každé kategorie obdrží věcné ceny
- skupiny nominované porotou se zúčastní koncertu “Děti dětem“ v Praze

Propozice republikového finále 2016 a soutěžní řád ke stažení.

Přehled ročníku 2016 naleznete zde.
Přehled ročníku 2015 naleznete zde.
Přehled ročníku 2014 naleznete zde.
Přehled ročníku 2013 naleznete zde.
Přehled ročníku 2012 naleznete zde.