Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Literární část

Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Literární část

Literární soutěž Pionýrského Sedmikvítku je korespondenční. Jiná forma ani není možná, protože některé příspěvky jsou dost rozsáhlé a jejich vyhodnocení zabere porotě více času. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy. Přihlásit lze více literárních forem, jako povídky, pohádky, básně, komiksy, oddílové či školní časopisy a další.

Propozice soutěže pro rok 2016

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
  Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. - Olomoucko zlínská krajská organizace Pionýra ve spolupráci s Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Zborovice.

 2. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kterou lze zaslat nebo předat sobně spolu se soutěžní prací na adresu: Pionýr, z. s. - Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 5. prosince 2016, práce zaslané v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny.

 3. Účastnický poplatek:
  - účastnický poplatek je 20,- Kč za osobu v soutěži bez ohledu na počet zaslaných prací (poplatek je třeba zaslat v termínu odevzdávání prací na č. ú. 379793913/0300, dopoznámky uveďte, prosíme, heslo Sedmikvítek + název zasílajícího subjektu, případně jméno jednotlivce).

Soutěžní řád

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

 2. Pionýrský Sedmikvítek – literární část je otevřená korespondenční soutěž pro dětské oddíly i jednotlivce ve věku do 26 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže. Do republikové přehlídky se zařazují doporučené práce z krajských přehlídek. Pokud tato někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů jsou garanty kvality. Množství zasílaných prací není omezeno.

 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.

 4. Rozpis soutěžních kategorií:
  • próza – povídka/příběh, pohádka, jiné prozaické formy
  • poezie – neomezené
  • komiks – minimálně tři malované obrázky s textem

 5. Věkové kategorie:
  1. – ročník 2006 a mladší
  2. – ročník 2005 a 2004
  3. – ročník 2003 - 2001
  4. – ročník 2000 – 1997
  5. – ročník 1996 – 1990

 6. Soutěžní práce se zpět nevracejí.

 7. Soutěžní práce posuzuje minimálně tříčlená porota ustanovená pořadatelem, rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné. Vyhodnocené práce budou oceněny.

 8. Přihlášením do soutěže dává autor souhlas s uveřejněním jeho příspěvků ve vnitřním zpravodaji Mozaika Pionýra, v příležitostném bulletinu a na webových stránkách Pionýra a s použitím literárního díla k propagaci činnosti spolku Pionýr, z. s.

 9. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny soutěžního řádu.
Soutěžní řád a přihláška ke stažení.

Přehled ročníku 2015 naleznete zde.
Přehled ročníku 2014 naleznete zde.
Přehled ročníku 2013 naleznete zde.
Přehled ročníku 2012 naleznete zde.