Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Literární část

Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Literární část

Literární soutěž Pionýrského Sedmikvítku je korespondenční. Jiná forma ani není možná, protože některé příspěvky jsou dost rozsáhlé a jejich vyhodnocení zabere porotě více času. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy. Přihlásit lze více literárních forem, jako povídky, pohádky, básně, komiksy, oddílové či školní časopisy a další.

Propozice soutěže pro rok 2017/2018

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
  Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. - Olomoucko zlínská krajská organizace Pionýra ve spolupráci s Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Zborovice.

 2. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kterou lze zaslat nebo předat sobně spolu se soutěžní prací na adresu: Pionýr, z. s. - Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 28. února 2018, práce zaslané v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny.

 3. Účastnický poplatek:
  - účastnický poplatek je 20,- Kč za osobu v soutěži bez ohledu na počet zaslaných prací (poplatek je třeba zaslat v termínu odevzdávání prací na č. ú. 379793913/0300, dopoznámky uveďte, prosíme, heslo Sedmikvítek + název zasílajícího subjektu, případně jméno jednotlivce).

Soutěžní řád

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

 2. Pionýrský Sedmikvítek – literární část je otevřená korespondenční soutěž pro dětské oddíly i jednotlivce ve věku do 26 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže. Do republikové přehlídky se zařazují doporučené práce z krajských přehlídek. Pokud tato někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů jsou garanty kvality. Množství zasílaných prací není omezeno.

 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.

 4. Nově je stanoveno jednotné téma prací - Máme rádi zvířata.
 5. Rozpis soutěžních kategorií:
  • próza – neomezené
  • poezie – neomezené
  • komiks – minimálně tři malované obrázky s textem

 6. Věkové kategorie:
  1. – ročník 2007 a mladší
  2. – ročník 2006 a 2005
  3. – ročník 2004 - 2002
  4. – ročník 2001 – 1998
  5. – ročník 1997 – 1991

 7. Soutěžní práce se zpět nevracejí.

 8. Soutěžní práce posuzuje minimálně tříčlená porota ustanovená pořadatelem, rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné. Vyhodnocené práce budou oceněny.

 9. Přihlášením do soutěže dává autor souhlas s uveřejněním jeho příspěvků ve vnitřním zpravodaji Mozaika Pionýra, v příležitostném bulletinu a na webových stránkách Pionýra a s použitím literárního díla k propagaci činnosti spolku Pionýr, z. s.

 10. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny soutěžního řádu.
Soutěžní řád a přihláška ke stažení.

Přehled ročníku 2016 naleznete zde.
Přehled ročníku 2015 naleznete zde.
Přehled ročníku 2014 naleznete zde.
Přehled ročníku 2013 naleznete zde.
Přehled ročníku 2012 naleznete zde.