Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Folklórní tanec

Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 234 621 299 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Folklórní tanec

Folklórní tance jsou nejmladší soutěžní oblast Pionýrského Sedmikvítku. Osamostatnily se z taneční soutěže a jsou dnes jedinou otevřenou soutěží v této oblasti. Pravidelně se účastní i zahraniční soubory. Soutěžní vystoupení mohou být s doprovodem živé hudby a zpěvu a tvoří je jak tradiční tance, tak jejich ztvárnění s využitím nových či netradičních prvků.

Propozice pro rok 2016


Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s.
Pořadatel soutěže: Pionýr, z. s. - Krajská organizace Kraje Vysočina
Jihlavská 44, 586 01 Jihlava
Datum pořádání: 18. - 20. listopadu 2016
Místo pořádání: Přibyslav

Přihlášení do soutěže:
Soubor se do soutěže přihlásí závaznou přihláškou, která bude organizátorům soutěže zaslána do 30. 10. 2016. Soubor zašle spolu s přihláškou repertoárový list, stručné představení svého pásma a několik vět o činnosti souboru a jeho úspěších. Dále každý přihlášený soubor zašle na vyzvání pořadatele, nejdéle však do 30. 10. 2016, soutěžní nahrávku doprovodné hudby. CD disk musí být označen názvem souboru, věkovou kategorií a názvem choreografie.

Účast:
Všechny soubory se prezentují v pátek.
Platbu účastnického poplatku, jehož celková výše na zúčastněnou osobu je 200 Kč, respektive 100 Kč (sobota) uhradí soubor s podáním přihlášky do 30. 10. 2016.

Podávání protestů:
Protesty se podávají písemně vedoucímu soutěže, Mgr. Jiřímu Němcovi, společně s částkou 100 Kč do 30 minut o vyhlášení výsledků. V případě uznání protestu se částka vrací.

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví účinkujících:
 • všichni účastníci jsou pojištěni na úraz;
 • vedoucí souboru zodpovídá za kázeň a pořádek v ubytovacích prostorách, zodpovídá za zdraví a bezpečnost všech svých účastníků, poučí doprovod dětí (dospělé osoby) o zásadách ochrany zdraví při akci, poučí účastníky soutěže.
Pořadatel se zavazuje zajistit:
 • ubytování účasníků v ZŠ včetně doprovodu (pátek až neděle);
 • program na páteční večer popřípadě nedělní ráno (dle zájmu souborů);
 • časový prostor 15 minut na zkoušku v sále, kde bude probíhat soutěž;
 • odbornou konzultaci pro vedoucí souborů po skončení soutěže;
 • pořízení videozáznamu na DVD a fotodokumentace na CD celé soutěže;
 • nejlepší tři soubory z každé soutěžní kategorii budou odměněny cenami;
 • pořadatel a porota nominují nejlepší soubor na Putovní pohár Předsedy vlády a na vystoupení v rámci koncertu Děti dětem.

Soutěžní řád

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
  Oblastní kola pořádají jednotlivé pionýrské skupiny, krajské organizace Pionýra nebo další zájemci.

 2. Pionýrský Sedmikvítek – folklórní tanec je otevřená soutěž pro dětské zájmové oddíly i jiná uskupení. Soutěže se mohou účastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.

 3. Věkové kategorie:
  • kategorie I. - děti
   soutěží tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let
   ročník narození max. 2008
  • kategorie II. - děti
   soutěží tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 9 - 13 let
   ročník narození max. 2003
  • kategorie III. - junioři
   soutěží tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší alespoň 14 - 18 let
   ročník narození max. 1998
  • kategorie IV. - soutěží tanečníci 18+

  • kategorie V. - Folklor trochu jinak
   (jiná folklórní oblast, než je sídlo souboru, písně a říkadla uměle upravená), bez věkového omezení
  • kategorie VI. - Folklor odjinud
   bez věkového omezení

   V kolektivu může tančit i starší nebo mladší tanečník, maximálně však starší o jeden rok než v dané věkové kategorii. Poměr starších účastníků nesmí přesáhnout 10% vystupujících. Při nedodržení je soubor posunut o kategorii výš.

   Každý soubor si může dovézt vlastní živou hudbu, počet hrajících je maximálně 10 hudebníků. Věk hudebníků není omezen v žádné kategorii a nezapočítává se do věkového složení vystupujících.

   Počet tanečníků jednotlivých souborů není omezen.

   Minimální délka vystoupení: 3 minuty
   Maximální délka vystoupení: 7 minut

 4. Náplň soutěže:
  1. Folklorní soubory
   Ztvárnění lidového tance, nebo pásma tanců se zpěvem, nebo s doprovodem hudby, v daném časovém limitu. Choreografické zpracování závisí na každém souboru.

  2. Folklor trochu jinak
   Ztvárnění lidového tance, nebo pásma tanců se zpěvem, nebo s doprovodem hudby, v daném časovém limitu s možností využití nových či netradičních forem vlastní tvorby vycházející z prvků daného či jiného regionu. Věkově neomezená kategorie.

  V kategorii I. a II. jsou zvedačky zakázány!!!

 5. Porota
  Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné.
  Do republikového finále postupuje vítěz z každé kategorie. Porota má právo navrhnout k postupu i další soutěžící. O klíči pro postup rozhoduje štáb Pionýrského Sedmikvítku.

  Co hodnotí porota:
  • vhodnost výběru hudby
  • choreografii
  • techniku a provedení tance
  • výraz
  • oblečení, jeho vhodnost a účelnost, ústrojovou kázeň
  • účesy a další detaily (řetízky, hodinky, nalakované nehty asi nejsou vhodné)
  • celkový dojem
  • u hudby muzikálnost a provedení skladby
  • souhru tanečníků s hudbou

 6. S přihlédnutím k programovým a technickým možnostem budou mít vybraní soutěžící možnost vystoupit na koncertu Děti dětem.

 7. Vyhlašovatel i pořadatel může použít fotografické, audio i videozáznamy pořízené při soutěžích k propagaci činnosti spolku Pionýr, z. s.

 8. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny soutěžního řádu.

Soutěžní řád a propozice ke stažení
Přihláška ke stažení ve Wordu

Přehled ročníku 2016 naleznete zde.
Přehled ročníku 2015 naleznete zde.
Přehled ročníku 2014 naleznete zde.
Přehled ročníku 2013 naleznete zde.
Přehled ročníku 2012 naleznete zde.