Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Folklórní tance 2014

Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Folklórní tance 2014


Národní finále se konalo ve dnech 7. – 9. 11. 2014 v Chotěboři pod taktovkou Krajské organizace Pionýra kraje Vysočina. Celkem se zúčastnilo 352 účastníků. Maďarští hosté na letošním ročníku byli ze dvou měst, Szekszárd a Bátaapáti. Další doprovodné kulturně-historické aktivity probíhaly v Jihlavě. A program byl připraven i pro vedoucí souborů – společná dílna s porotou. V té zasedali tři odborníci na folklorní tanec. Předsedkyní poroty byla Radka Erenbergerová (FoS ČR), členy poroty byli Josef Dospěl a Hana Šteidlová.

Mimo soutěž se dále zúčastnila mažoretková skupina z Chotěboře a začátečníci z maďarského souboru ze Szekszárdu. Závěrečná ocenění úspěšným souborům předávali radní Kraje Vysočina Dr. Marie Kružíková, předsedkyně poroty Radka Erenbergerová a předseda Krajské organizace Pionýra Mgr. Jiří Němec.

Výsledky soutěže:

I. kategorie 1. místo Okřešánek
2. místo Vysočánek a Pantlék
3. místo Rouchováček a Líšňáček
V nejmladší věkové kategorii došlo k tomu, že kvalita všech vystupujících souborů byla na tak vysoké úrovni, že se porota rozhodla udělit společná pořadí.
II. kategorie 1. místo Vysočánek
2. místo Kalamajka
V této kategorii porota neudělila 3. místo, dále bez pořadí Rouchováček, Okřešánek, Kamýček.
III. kategorie bez umístění, vystupoval soubor Líšňáček
IV. kategorie 1. místo Okřešánek
2. místo Kamýčan
V. kategorie 1. místo Pantlék
2. místo Bystrouška
VI. kategorie
1. místo Ifjú Szív (Mladá srdce)
2. místo Araň Facán (Zlatý bažant)
3. místo Líšňáček