Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Dětská Porta / Kontakty

Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Partneři Republikového finále Dětské Porty 2016/2017

Hlavní partner


Hlavní mediální partner



Partneři





Mediální partneři

Kontakty

VYHLAŠOVATEL: Pionýr z.s.
Zástupce pořadatele: Anna Nováková, Pionýr, tel: 777 793 702, e-mail: anna.novakova@pionyr.cz

POŘADATEL: Pionýr, z. s. - Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra
Korespondenční adresa: Pionýr, z. s. - Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž

Šéf štábu RF: František Čálek, tel.: 603 516 848, e-mail: jbfc@volny.cz
Kontakt se soutěžícími a vystupujícími kapelami - hosty: Lenka Sakařová, tel.: 777 793 686, e-mail: l.sakarova@seznam.cz