Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrská stezka

Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Pionýrská stezka

je celostátní postupová soutěž s nejdelší tradicí. Jde o nabídkové, dobrovolné a otevřené klání zaměřené na všestranný rozvoj různých dovedností a znalostí z oblasti turistické, tábornické, sportovní, přírodovědné, kulturně umělecké i technické.

Soutěžící

hlídky jsou dvou až tříčlenné ve stanovených věkových kategoriích bez rozlišení na dívčí a chlapecké. Soutěže se mohou zúčastnit jak nejmladší děti, tak vedoucí oddílů a instruktoři.
Pionýrská stezka je postupová soutěž – od základních kol, přes oblastní až po republikové finále.

Soutěžní úkoly

jsou sestaveny tak, aby je bez problémů zvládly děti, které jsou členy všeobecně zaměřených oddílů. Mohou je plnit jak na stanovištích, tak i na kontrolních úsecích.

Turisticko-tábornická oblast:

Orientace, uzly, ohně a ohniště, jízdní řád, azimut, morseovka, pochodové a turistické značky.

Sportovní oblast:

Hod na cíl, vzduchovka, střelba z luku, foukačky nebo praku.

Přírodovědná oblast:

První pomoc, stopy zvěře, botanika – naše rostliny, naši živočichové, ochrana přírody.

Kulturně-umělecká oblast:

Pionýr, kulturní památky, naše pověsti a dějiny, výtvarné umění, divadlo-film, geografie – zeměpis, hudba.

Technická oblast:

Přišití knoflíku, hlavolam, dopravní značky, křižovatky, zatlučení hřebíku.

Kdy a kde

se Pionýrská stezka bude konat, můžete zjistit v Kalendáři akcí.